- Pamācošs stāsts bērniem un viņu vecākiem, kā arī vecmāmiņām un vectētiņiem par tradicionālajiem un sociālajiem medijiem.
Autore: Dr. sc. comm. Solvita Denisa-Liepniece, Vidzemes Augstskolas docente; Ilustrācijas: Marinas Heniņa

CAPS un CIET jeb Vilks manipulators

Uzlabo savu MEDIJPRATĪBU!

Ārvalstu interneta portāli atsaucas uz Siguldas Universitātes...(!) pētnieku atklājumu par džina... ietekmi uz cilvēku vielmaiņu.
Vai šim ieteikumam var ticēt?

 

 

 

 

 

 

lasot, vienmēr pievērs uzmanību:

 • MEDIJAM - vai tas šķiet uzticams?

 • INFORMĀCIJAS DATUMAM - varbūt ziņa ir veca, to kāds cenšas aktualizēt un interpretēt savos nolūkos?

 • AUTORAM - vai ir norādīts?

 • NORĀDEI "REKLĀMPROJEKTS" / "SADARBĪBĀ AR..." - kaut kur pie/zem/blakus raksta vai sižeta malā maziem burtiem?

 • AUTORA VIEDOKLIM - vai tas pausts ziņu materiālā? Ja jā, materiāls ir komentārs. Ziņas kā žurnālistikas žanrs pieprasa maksimālu autora neitralitāti.

 • INFORMĀCIJAS AVOTIEM - vai un kādi tie ir (atsauce uz pētījumiem, ziņu aģentūrām, intervētajiem cilvēkiem u.tml.)? Tiesa, tie ne vienmēr liecina par informācijas ticamību...

 • VIEDOKĻU BALANSA NODROŠINĀJUMAM - vai nodrošināts līdzvērtīgs visu iesaistīto pušu viedoklis?

 • FAKTIEM - vai tie izmantoti? Vai arī materiālā dominē tikai emocionāli argumenti?

 • PERSONU / PRIEKŠMETU / NOTIKUMU APZĪMĒJUMIEM - vai tie regulāri un tendenciozi lietoti?

 • VIDEO ILUSTRĀCIJĀM - vai un kādas tās ir? Dažkārt autentiski attēli, video vai citāti tiek attiecināti uz neīstajiem notikumiem / personām.

 • ZIŅAS RADĪŠANAS IEMESLAM - kāds tas varētu būt?

 • ĪPAŠIEM PAŅĒMIENIEM - vai tie lietoti Tavas uzmanības pievēršanai?

 • VIRSRAKSTAM / SIŽETA PIETEIKUMAM - vai tas izceļ ziņas galveno būtību?

2018. gadā tapusi kampaņa “Supervaroņi internetā”, kurā supervaroņi piesaka jaunu misiju un piecas jaunas superspējas, ko apgūt katram Latvijas bērnam. “Supervaroņi internetā” ir sociālā kampaņa, kuras mērķis ir veicināt bērnu medijpratību un drošību internetā, informējot gan bērnus, gan pieaugušos par riskiem un iespējām interneta vidē.
 

Ko nedrīkst teikt svešiniekam?
Kas internetā var būt manīgs?
Kā uzvesties internetā?
Kad saukt palīgā pieaugušo, kam uzticies?
Kā internets var palīdzēt?