Mediju politika
Mediju darbinieki darba procesā.

Sabiedrības integrācijas fonds šodien, 30.aprīlī, paziņojis projektu konkursu rezultātus Mediju atbalsta fonda (MAF) programmās nacionālo un reģionālo mediju projektu īstenošanai. No Kultūras ministrijas (KM) piešķirtajiem budžeta līdzekļiem apstiprināti 68 projektu pieteikumi 1,3 milj. EUR vērtībā, atbalstot medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai, un reģionālo un vietējo mediju atbalstam. Kopumā MAF ietvaros finansējumu šogad jau saņēmuši 50 mediju īpašnieki.

Konkursā “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” tika saņemts 51 projektu pieteikums par pieprasīto programmas finansējuma summu 1 495 473 EUR. Apstiprināti tika 23 jeb 45% no visiem saņemtajiem projektu pieteikumiem par kopējo finansējumu 717 201 EUR. Kā atzīmē Sabiedrības integrācijas fonds, nacionālā līmeņa mediju konkurence tradicionāli bijusi sīva, kas nepietiekama finansējuma dēļ nereti noved pie kvalitatīvu projektu noraidīšanas.

Konkursā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programma” pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem tika virzīti 53 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto programmas finansējuma summu 820 383 EUR. Tika atbalstīti 45 jeb 85% no visiem projektu pieteikumiem, kas saņēma nolikumā noteikto minimāli nepieciešamo punktu skaitu un atbilda vērtēšanas kritērijiem, finansējumu proporcionāli sadalot starp visiem projektu pieteikumiem. Kopā apstiprināti projekti 536 886 EUR vērtībā, no tiem 66 886 EUR finansējums tiks piešķirts Latgales reģiona medijiem, tā nodrošinot reģiona iedzīvotājiem kvalitatīvu un sabiedriski nozīmīgu politikas, ekonomikas vai kultūras notikumu atainojumu un padziļinātu procesu skaidrojumu.

"Lai gan minētie mediju atbalsta pasākumi paredzēti satura pilnveidei un sasniedzamie rezultāti tieši tādi arī ir, vienlaikus ir vērojama tendence, ka iesniegto projektu budžetos liela daļa finansējuma paredzēts mediju pamatdarbības nodrošināšanai. Mūsu ieskatā tas norāda uz to, ka pie strauji krītošajiem reklāmas ieņēmumiem, vajadzība pēc atbalsta pamatdarbības izmaksu segšanai tikai pieaug. Iespējams, nākotnē būtu nepieciešams domāt par atsevišķu finansējumu saturam un mediju pamatdarbības nodrošinājumam. Tas varētu palielināt efektivitāti, no saturam piešķirtā finansējuma ceļot satura kvalitātes latiņu vēl augstāk, kā arī risinātu mediju kapacitātes jautājumus," skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Kā norāda Sabiedrības integrācijas fonds, MAF šogad ir piedzīvojis vairākas būtiskas pārmaiņas, salīdzinot ar citiem gadiem. “Sadarbībā ar Mediju politikas konsultatīvo padomi rūpīgi tika pārstrādāts konkursa nolikums, tāpēc nosacījumi visiem medijiem kļuvuši skaidrāki, nodrošinot vienotu pieeju. Veikta arī virkne informatīvu pasākumu, lai medijiem projektu pieteikšanu padarītu vienkāršāku un vieglāk saprotamāku. Tāpat MAF konkursu norise kļuvusi caurspīdīgāka, paredzot iespēju vērtēšanas komisijas darbā piedalīties arī novērotājam no mediju nozares,” atzīst Zaiga Pūce.

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja komisija, kura sastāvēja no četriem augstskolu pārstāvjiem, tai skaitā no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikācijas vai mediju programmas, vienas mediju jomas nevalstiskās organizācijas, kuras darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvja kā arī četriem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem divi ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, viens Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēts pārstāvis un viens Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis vadīja vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalījās.

Jāatzīmē, ka katru projekta pieteikumu izvērtēja divi vērtēšanas komisijas locekļi neatkarīgi viens no otra, taču lēmumu par vērtēšanas rezultātiem apstiprināja visi komisijas locekļi.

Plašāka informācija par apstiprinātajiem projektiem atrodama tīmekļvietnē www.sif.gov.lv.

 

Papildu informācija:
Zane Jēkabsone
Sabiedrības integrācijas fonda 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
zane.jekabsone@sif.gov.lv
tālr. 22811020