Gads Datums Informācija
2020    
  17. decembris Apspriesti sagatavoti MAF nolikumu projekti konkursiem.
Tiek pārrunāts, kas ir mainīts nolikumos atšķirībā no iepriekšējā gada.
  27. augusts

Darba kārtībā: Pārstāvja deleģēšana no Mediju padomes Attīstības komitejā par sabiedrisko mediju ēkas būvniecību.

Par nostāju, kas paredz ar 2021. gadu no likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izslēgt autoratlīdzību saņēmēju speciālo valsts sociālās apdrošināšanas režīmu.

Eiropas atveseļošanās un noturības mehānisms.

Pamatnostādņu izstrāde.

  24. jūlijs

Darba kārtībā: Nolikuma konkursam attiecībā uz Mediju atbalsta fonda COVID-19 seku pārvarēšanai apstiprināšana. Aktuālie  jautājumi saistībā ar atbalsta pasākumiem medijiem COVID-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai. Balsojums par izstrādāto nolikumu, kas ir izdiskutēts abās iepriekšējās Mediju Konsultatīvās padomes sēdēs. 

  21. jūlijs

Darba kārtībā: Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports pārstāvji iepazīstinās ar savu priekšlikumu par Latvijas mūzikas īpatsvaru elektronisko plašsaziņas līdzekļu radio programmās; 

Darbs pie nolikuma izstrādes nākamajam konkursam attiecībā uz Mediju atbalsta fonda COVID-19 seku pārvarēšanai. Aktuālie  jautājumi saistībā ar atbalsta pasākumiem medijiem COVID-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai.
  9. jūlijs

Aktuālie  jautājumi saistībā ar atbalsta pasākumiem medijiem COVID-19 krīzes radīto negatīvo saku mazināšanai. Sanāksmes mērķis – pārrunāt tos jautājumus, arī nolikuma uzmetumu un galvenos diskutējamos punktus. Diskutē par dokumentu, kas sagatavots attiecībā uz kvalitātes kritērijiem. Fokuss-atbalsta fonds un finansējums. Jāizrunā trīs lielie bloki-attiecībā par finansējuma sadali, vajadzību attiecībā uz vērtēšanas procesu, jāizvērtē kritēriji gan administratīvie, gan kvalitātes. Izrunāt jautājumus, un par kuriem ir svarīgi uzzināt nozares vērtējumu.

  2. jūnijs Diskusiju tēma: SIF konkursa “Atbalsts medijiem COVID-19 krīzes negatīvo seku mazināšanai” rezultāti, vērtēšanas kritēriji. Sanāksmē viens no svarīgajiem jautājumiem, kas pārrunāti, ir gan par situāciju kāda šobrīd ir ar COVID-19 atbalsta sistēmu, gan elementiem, kas ir izkristalizējušies publiskajā telpā. Apspriežamie jautājumi - par medija reputācijas kritērijiem un dezinformācijas jautājums, otrais – par juridisko interpretāciju, kas ir šis subjekts, kas var pieteikties konkursā.
  14. aprīlis

Diskusiju tēma: par kārtību, kādā medijiem sniedzams atbalsts
Covid-19 radītās krīzes negatīvo seku mazināšanai. Tiek izskatīti iesūtītie priekšlikumi, kurus Mediju konsultatīvās padomes locekļi tika izstrādājuši, balstoties uz KM Padomes priekšsēdētājas izsūtītā e-pasta aicinājuma iesaistīties Mediju atbalsta fondam papildu  piešķirtā finansējuma īstenošanā. Centrālie jautājumi: 

Vai finansējums būtu jāsaņem esošiem vai jauniem projektiem jeb abiem? Vai un kādi kritēriji būtu jānosaka nolikumos medijiem (piemēram, darba līgumu esamība, ieņēmumu krituma apmērs, ziņu dienesta esamība, tematiskā ievirze (ziņas, analītiskais un informatīvais saturs) u.c.)?

  6. aprīlis

Diskusiju tēma: Ministru kabineta informatīvā ziņojuma projekts “Par atbalsta risinājumiem Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai mediju nozarei”(turpmāk – informatīvā ziņojuma projekts). Padomes locekļi debatēja par Informatīvā ziņojuma saturu. Attiecībā uz kritērijiem, dalībnieki tika aicināti iepazīties ar precizēto informatīvo ziņojumu un tika norādīts, ka pamata kritēriji, kam domāts atbalsts ir iekļauti šajā ziņojumā un tika aicināts Padomes locekļus izteikties par tiem– vai tie ir atbalstāmi.

Sanāksmes noslēgumā Mediju konsultatīvās padomes locekļi atbalstīja precizēto Informatīvā ziņojuma projektu, tostarp tajā noteikto, ka atbalsts tiek piešķirts: „lai nodrošinātu sabiedrībai iespēju saņemt informāciju un viedokļus Covid-

19 krīzes pārvarēšanā un valsts informatīvās telpas drošības nodrošināšanā drukātajā presē un komerciālajos interneta ziņu portālos.