Nacionālā kultūras padome

Latvijas Nacionālā kultūras padome izveidota 2009. gadā, tās darbība atjaunota 2014. gada sākumā. Tā ir Kultūras ministrijas sabiedriska konsultatīva institūcija kultūras nozaru un kultūrpolitikas jautājumos, kuras mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un kultūras mantojuma nozaru attīstību visas sabiedrības interesēs.

Padomes nolikums

Nacionālās kultūras padomes sastāvā iekļauj trīs kultūras ministra uzaicinātus sabiedrības pārstāvjus, Kultūras aliansi veidojošo organizāciju  - Latvijas Radošo savienību padomes, Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācijas un biedrības „Laiks kultūrai” – deleģētus pārstāvjus, Kultūras ministrijas nozaru konsultatīvo padomju priekšsēdētājus, kā arī pa vienam deleģētam pārstāvim no Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Rektoru padomes, Dziesmu un deju svētku padomes, Latvijas Kultūras darbinieku biedrības un kultūras pieminekļu aizsardzības nozares. Nacionālās kultūras padomes sastāvu apstiprina kultūras ministrs.

Nacionālās kultūras padomes uzdevumi ir:

 • vērtēt un prognozēt kultūras perspektīvas kultūrpolitikas un valsts attīstības kontekstā un sniegt Kultūras ministrijai un kultūras ministram argumentētus priekšlikumus;

 • sadarboties ar kultūras ministru, Kultūras ministrijas struktūrvienībām un institūcijām nozaru stratēģiju un politikas izstrādē, prioritāšu noteikšanā, budžeta un investīciju politikas veidošanā un tiesību aktu projektu izvērtēšanā;

 • uzturēt saikni ar kultūras, kultūras mantojuma nozarēm un starpnozarēm, apspriest tām būtiskos jautājumus un sniegt priekšlikumus risinājumiem ;

 • saskaņot valsts institūciju un dažādu kultūras nozares interešu grupu viedokļus par kultūrpolitikas jautājumiem;

 • pārstāvēt kultūras, kultūras mantojuma nozaru un ar tām saistīto starpnozaru intereses valsts politikas veidošanas un attīstības kontekstā, deleģējot pārstāvjus sarunām ar valsts un pašvaldību institūcijām;

 • uzturēt diskusiju sabiedrībā par kultūras lomu sabiedrības un valsts attīstībā;

 • izvērtēt Izcilības balvas kultūrā pretendentu pieteikumus un sniegt priekšlikumus kultūras ministram par balvas kandidātiem;

 • no savu locekļu vidus izvirzīt pārstāvi institūcijās (piemēram, Valsts Kultūrkapitāla fonda padomē), kurās ir jābūt pārstāvētai padomei.

Nacionālās kultūras padomes sastāvs:

 • Rūta Muktupāvela - Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētāja, Latvijas Rektoru padomes deleģēta pārstāve;
 • Inga Brūvere - Latvijas Radošo savienību padomes priekšsēdētāja;
 • Aija Melle - Rīgas Juglas vidusskolas direktore, kultūras ministra uzaicināta padomes locekle;
 • Baiba Moļņika - UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre, kultūras ministra uzaicināta padomes locekle;
 • Jānis Jenzis - uzņēmējs, kultūras ministra uzaicināts padomes loceklis;
 • Juris Dambis - biedrības „Laiks kultūrai” deleģēts pārstāvis;
 • Antonija Skopa - Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācijas deleģēta pārstāve;
 • Ligita Gintere - Latvijas Pašvaldību savienības deleģēta pārstāve;
 • Mārīte Puriņa - Dziesmu un deju svētku padomes deleģēta pārstāve;
 • Dace Jurka - Latvijas Kultūras darbinieku biedrības deleģēta pārstāve;
 • Jānis Krastiņš - kultūras pieminekļu aizsardzības nozares deleģēts pārstāvis;
 • Renāte Punka - Latvijas Literatūras un grāmatniecības padomes priekšsēdētāja;
 • Egils Šēfers - Latvijas Mūzikas padomes priekšsēdētājs;
 • Daiga Gaismiņa-Šiliņa - Latvijas Teātra padomes priekšsēdētāja;
 • Dzidra Šmita - Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja;
 • Jānis Garjāns - Nacionālās kultūras padomes priekšsēdētāja vietnieks, Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētājs;
 • Ingūna Slaidiņa - Arhīvu padomes priekšsēdētāja;
 • Solvita Krese - Latvijas Vizuālās mākslas padomes priekšsēdētāja;
 • Gatis Didrihsons - Latvijas Nacionālās arhitektūras padomes priekšsēdētājs;
 • Aija Bērziņa - Latvijas Filmu padomes priekšsēdētāja;
 • Gunta Bāliņa - Latvijas Dejas padomes priekšsēdētāja.

Padomes sanāksmes