Latvijas Nacionālā kultūras padome izveidota 2009. gadā, tās darbība atjaunota 2014. gada sākumā. Tā ir Kultūras ministrijas sabiedriska konsultatīva institūcija kultūras nozaru un kultūrpolitikas jautājumos, kuras mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un kultūras mantojuma nozaru attīstību visas sabiedrības interesēs.