Specifisko zināšanu apguvi muzeogrāfijā un muzeoloģijā piedāvā Latvijas Kultūras akadēmija

Muzeoloģisko zināšanu papildināšanu sekmē ikgadējais starptautiskais muzeju darbinieku tālākizglītības projekts „Baltijas Muzeoloģijas skola”, ko Kultūras ministrija organizē sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas Kultūras ministrijām. Informācija par projektu mājaslapā www.bms.edu.lv (kontaktpersona Daina Ratniece, Daina.Ratniece@km.gov.lv, tel. 67330304).

Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa, sadarbībā ar Latvijas muzeju nozares zinošākajiem speciālistiem, piedāvā muzeju darbiniekiem papildināt zināšanas semināros, kā arī izmantot muzeoloģiskās literatūras krājumu. Informācija sadaļā „Jaunumi”.