Latvijas Muzeju padome ir konsultatīva Kultūras ministrijas institūcija, kas izveidota, lai veicinātu sadarbību un lēmumu pieņemšanu jautājumos, kuri saistīti ar valsts stratēģiju muzeju jomā, kā arī ar muzeju darbību un Nacionālā muzeju krājuma veidošanu un saglabāšanu.

Muzeju padomes sastāvs

 • Iveta Derkusova, Muzeju padomes priekšsēdētāja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktora vietniece krājuma darbā (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos Kultūras ministrijas muzejus);
 • Toms Ķikuts, Muzeju padomes priekšsēdētājas vietnieks, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja direktora vietnieks zinātniskajā darbā (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos Kultūras ministrijas muzejus);
 • Iveta Ruskule, Rakstniecības un mūzikas muzeja direktore (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos Kultūras ministrijas muzejus);
 • Kristīne Skrīvere, Latvijas Kara muzeja direktore (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos citu ministriju muzejus);
 • Inta Baumane, Jūrmalas muzeja direktora vietniece pētniecības un krājumu jomā (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos pašvaldību muzejus);
 • Antra Medne, Aleksandra Čaka muzeja direktore (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos pašvaldību muzejus);
 • Agris Šmits, Rīgas Motormuzeja vadītāja vietnieks (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos autonomos muzejus);
 • Lolita Tomsone, biedrības „Žaņa Lipkes memoriāls” muzeja direktore (pārstāv Rīgas plānošanas reģiona akreditētos privātos muzejus);
 • Valda Dārgais, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja direktore (pārstāv Vidzemes plānošanas reģiona akreditētos muzejus);
 • Aigars Urtāns, Bauskas muzeja vēstures nodaļas vadītājs (pārstāv Zemgales plānošanas reģiona akreditētos muzejus);
 • Agrita Ozoliņa, J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja direktore (pārstāv Kurzemes plānošanas reģiona akreditētos muzejus);
 • Evita Kusiņa-Koļesņika, Naujenes novadpētniecības muzeja direktore (pārstāv Latgales plānošanas reģiona akreditētos muzejus);
 • Ināra Dundure, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos;
 • Sandra Ozoliņa, Kultūras informācijas sistēmu centra direktora vietniece;
 • Zane Grīnvalde, Latvijas Muzeju biedrības priekšsēdētāja (pārstāv ar Latvijas muzeju profesionālo darbību saistītās nevalstiskās organizācijas);
 • Uldis Zariņš, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas jautājumos.