Latvijas Nacionālais kultūras centrs:

  • saskaņo nozares profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības programmas licencēšanai,
  • izstrādā profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmu profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem mākslas, mūzikas un dejas profesionālās vidējās izglītības programmās,
  • saskaņo profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises darbību laikus, norises grafiku un komisijas sastāvu Kultūras ministrijas padotībā esošajām profesionālās vidējās izglītības iestādēm,
  • saskaņo profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas sastāvu un profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmu profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem mākslas, mūzikas un dejas profesionālās vidējās izglītības programmās, ko īsteno citu dibinātāju izglītības iestādes.