Tālākizglītība

Latvijas Nacionālais kultūras centrs organizē tālākizglītības un profesionālās meistarības pilnveides pasākumus māksliniecisko kolektīvu vadītājiem, kultūrizglītības iestāžu vadītājiem un pedagoģiskajiem darbiniekiem, pašvaldību kultūras darba un kultūras centru vadītājiem.

Latvijas Nacionālā kultūras centra izdevumi/grāmatas