Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Kultūras ministrija

Krišjāņa Valdemāra iela 11A, Rīga, LV-1010
 • Pirmdiena8.30-17.15
 • Otrdiena8.30-17.15
 • Trešdiena8.30-17.15
 • Ceturtdiena8.30-17.15
 • Piektdiena8.30-16.00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsSlēgts

Atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšana.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Iesniegumu par atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanu, kam pievienots atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projekts un ziņas par iesniedzēju (fiziskajai personai — vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta; juridiskajai personai — pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), iesniedz Kultūras ministrijā, nepieciešamības gadījumā pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu.

 2. Atribūtikas ar valsts ģerboni apraksta projekta un attēla projekta izvērtēšana
  Kultūras ministrija triju dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas nosūta Valsts heraldikas komisijai atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projektu izvērtēšanai.
  Valsts heraldikas komisija Kultūras ministrijas norādītajā termiņā izvērtē iesniegto atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projekta atbilstību heraldikas prasībām, kā arī tā māksliniecisko risinājumu un, ja nepieciešams, dod iesniedzējam ieteikumus par attēla projekta pilnveidošanu.Iesniedzējam ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs, iesniegt papildu dokumentus un informāciju, ja tāda nepieciešama atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projekta izvērtēšanai un pilnveidošanai. Pēc tam, kad atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projekts ir izvērtēts, komisija sagatavo atzinumu par attiecīgā projekta atbilstību heraldikas prasībām, pievienojot tam atribūtikas ar valsts ģerboni attēlu. Atzinumu paraksta komisijas priekšsēdētājs.

 3. Lēmuma par atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanu pieņemšana
  Motivētu lēmumu par atribūtikas ar valsts ģerboni apstiprināšanu vai atteikumu apstiprināt atribūtiku ar valsts ģerboni Kultūras ministrijas amatpersona pieņem viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja attiecīgās atribūtikas ar valsts ģerboni attēla projekts izvērtēts Valsts heraldikas komisijā. Kultūras ministrijas amatpersona pieņemto lēmumu nosūta iesniedzējam triju darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Saņemt pakalpojumu