Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta rīkojuma projekta
„Par Rīgas Latviešu biedrības nama atjaunošanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas programmu 2021. – 2029.gadam” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta rīkojuma projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Par Rīgas Latviešu biedrības nama atjaunošanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas programmu 2021. – 2029.gadam.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais regulējums attieksies uz Rīgas Latviešu biedrību, Rīgas Latviešu biedrības nama lietotājiem un apmeklētājiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts sagatavots, pamatojoties uz Rīgas Latviešu biedrības nama likuma 4.panta otro daļu un pārejas noteikumu 2. punktu, lai Ministru kabinetā apstiprinātu Rīgas Latviešu biedrības nama atjaunošanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas programmu 2021. – 2029.gadam.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2020. gada 20. februāra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par Rīgas Latviešu biedrības nama atjaunošanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas programmu 2021. – 2029. gadam”

Rīgas Latviešu biedrības nama atjaunošanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas programma 2021. – 2029. gadam

Rīgas Latviešu biedrības nama atjaunošanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas programmas 2021. – 2029. gadam 1.pielikums

Rīgas Latviešu biedrības nama atjaunošanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas programmas 2021. – 2029. gadam 2. pielikums

Rīgas Latviešu biedrības nama atjaunošanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas programmas 2021. – 2029. gadam 3. pielikums

Rīgas Latviešu biedrības nama atjaunošanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas programmas 2021. – 2029. gadam 4. pielikums

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par Rīgas Latviešu biedrības nama atjaunošanas, izpētes, konservācijas un restaurācijas programmu 2021. – 2029. gadam” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta rīkojuma projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 17.februārim, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Edvins.Parups@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes vadītājs Juris Dambis (tālr. 67213113, e-pasts: Juris.Dambis@mantojums.lv).