Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par atlīdzības apmēru Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par atlīdzības apmēru Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais regulējums attieksies uz Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir ar 2020.gada 1.janvāri noteikt atlīdzības apmēru Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji, par amata pienākumu pildīšanu Sabiedrības integrācijas fonda padomē.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2019.gada 31.oktobra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par atlīdzības apmēru Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji”

Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par atlīdzības apmēru Sabiedrības integrācijas fonda padomes locekļiem, kas ir nevalstisko organizāciju pārstāvji” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2019.gada 24.oktobrim, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Sanita.Rancane-Delekole@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Sanita Rancāne-Delekolē (tālr. 67013310, e-pasts: Sanita.Rancane-Delekole@km.gov.lv).