Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas kārtība” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas kārtība

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Kandidātpilsētas, kuras pretendē uz Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanu, kopienas ārpus kandidātpilsētas teritorijas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekta mērķis ir apstiprināt Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas kārtību Latvijā, nosakot tās pieteikumu iesniegšanas, pieteikumu vērtēšanas, žūrijas izveidošanas un darbības, lēmumu pieņemšanas kārtību. Pēc Projekta pieņemšanas Kultūras ministrija varēs izsludināt Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas atlasi, lai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr.445/2014/ES līdz 2022.gada 31.decembrim Eiropas Komisijai paziņotu Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas atlases žūrijas ieteikumu par vienas pilsētas izraudzīšanu nosaukuma piešķiršanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2020.gada 5.marta sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas kārtība”

Ministru kabineta noteikumu projekta „Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas kārtība” 1.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta „Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas kārtība” 2.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta „Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas kārtība” 3.pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta „Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas kārtība” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 27.februārim, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Sabine.Branta@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta vecākā referente Sabīne Branta (tālr. 67330349, e-pasts: Sabine.Branta@km.gov.lv).