Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 „Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 „Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Kultūras politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais regulējums attieksies uz:

  1. autortiesību un blakustiesību subjektiem;
  2. kolektīvā pārvaldījuma organizācijām;
  3. nesēju un iekārtu izgatavotājiem un komersantiem, kas ieved Latvijā un pārdod tukšos materiālos nesējus vai reproducēšanai izmantojamās iekārtas;
  4. valsts un pašvaldību iestādēm.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts sagatavots, lai precizētu Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 „Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību” noteikto tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu (turpmāk – nesēji un iekārtas) sarakstu saistībā ar tehnoloģiju attīstības radītajām pārmaiņām, kā arī risinātu praksē konstatētās problēmas. Projekts paredz grozīt nesēju un iekārtu sarakstu, no tā svītrojot CD un DVD diskus un to papildinot ar visu veidu datoru cietajiem diskiem, kā arī precizēt kolektīvā pārvaldījuma organizācijas un lietotāju tiesības un pienākumus. Projekts stāsies spēkā 2020.gada 1.decembrī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2020.gada 8.oktobra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 „Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību””

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 „Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2020.gada 28.septembrim, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Linda.Zommere@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vecākā juriskonsulte Linda Zommere (tālr. 67330211, e-pasts: Linda.Zommere@km.gov.lv).