Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem apzīmējumiem” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem apzīmējumiem.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Publiskās pārvaldes politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projektā noteiktais regulējums attieksies uz visu sabiedrību. Vistiešāk tas skar poligrāfijas uzņēmumus, ņemot vērā, ka uzņēmumiem, drukājot ģerboni, jāievēro Projekta 2.punktā noteiktie krāsu kodi. Projekts nemaina esošo tiesisko regulējumu pēc būtības.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekts sagatavots, pamatojoties uz 2019.gada 30.maija likumu „Grozījumi likumā „Par Latvijas valsts ģerboni”” (stājās spēkā 2019.gada 26.jūnijā), ar kuru likuma „Par Latvijas valsts ģerboni” 4.panta trešā daļa izteikta jaunā redakcijā, nosakot, ka Ministru kabinets nosaka valsts ģerboņa un ar to saistīto Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņus atbilstoši materiālam un tehnikai, kā arī heraldisko krāsu grafiskos apzīmējumus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru 2019.gada 17.oktobra sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts „Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem apzīmējumiem”

Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem apzīmējumiem” pielikums

Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par Latvijas valsts ģerboņa un Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu heraldisko krāsu toņiem un grafiskajiem apzīmējumiem” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 5. un 7.4.1 punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par Projektu rakstiski var iesniegt līdz 2019.gada 28.oktobrim, nosūtot to uz e-pastu: pasts@km.gov.lv un Lelde.Puisane@km.gov.lv. Iesniedzot viedokli par Projektu, norāda iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Kultūras ministrijas Juridiskās nodaļas juriskonsulte Lelde Puisāne (tālr. 67330267, e-pasts: Lelde.Puisane@km.gov.lv).