"Kultūrelpa" vizuālā identitāte

Pirmdien, 10. maijā, plkst. 14.00 vietnē ZOOM notiks preses konference, kurā tiks paziņoti mērķprogrammas “KultūrELPA” finansējuma ieguvēji.

Preses konferencē piedalīsies:

 • VKKF padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits,
 • VKKF padomes pārstāvis, kultūras ministrs Nauris Puntulis. 

Mērķprogramma “KultūrELPA” izveidota, apvienojot VKKF mērķprogrammas “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” un “Kultūras piedāvājums digitālajā vidē” vienotā mērķprogrammā. Tās virsmērķis ir sniegt atbalstu jaunu kultūras produktu un pakalpojumu radīšanai, pielāgošanai un īstenošanai visās kultūras nozarēs, Covid-19 ierobežojumu apstākļos nodrošinot kultūras pieejamību plašam iedzīvotāju lokam, reģionālo pārklājumu un aptverot dažādas mērķgrupas. 

Pieejamais finansējums 2021. gadā ir 3 miljoni eiro. No tiem vismaz 400 000 eiro piešķirami projektiem, kuru pamata mērķis ietver kultūras piedāvājuma radīšanu vai pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, un vismaz 200 000 eiro – projektiem, kuru pamata mērķis ietver inovatīvu digitālu kultūras pakalpojumu radīšanu vai attīstīšanu.

Pirmajā mērķprogrammas konkursā iesniegti 856 pieteikumi visās nozarēs – literatūrā, starpdisciplināro projektu nozarē, tradicionālajā kultūrā, kultūras piedāvājuma veidošanā vai pielāgošanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, teātra, filmu, vizuālajā mākslā, kultūras mantojumā, mūzikā un dejas mākslā, dizainā un arhitektūrā. 

 

  Papildu informācija:
  Jana Vērdiņa
  VKKF sabiedrisko attiecību speciāliste
  M: 29144379
  E: jana@kkf.lv