2018.gada 17.maijā projekta ietvaros notika pieredzes apmaiņas seminārs par romu mediatoru darbu šādās Latvijas pilsētās – Valmierā, Ventspilī, Jelgavā, Dobelē un Rīgā.

Semināra mērķis bija veicināt romu mediatora darbības atbalstu, izvērtējot romu mediatoru darba pieredzi un sasniegtos rezultātus laika posmā no 2017.gada oktobra līdz 2018.gada maijam.

Pasākumā piedalījās romu mediatori, Valmieras pilsētas, Ventspils pilsētas Jelgavas pilsētas, Jūrmalas pilsētas, Rīgas pilsētas un Dobeles novada pašvaldību iestāžu pārstāvji un speciālisti, kā arī romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.

Romu mediatori Ināra Kozlovska no Jelgavas, Marta Paņko no Rīgas, Vija Korenovska no Valmieras, Malda Avramenko no Ventspils un Agnese Meļķe no Dobeles dalījās ar savu pieredzi darbā ar romu ģimenēm un komunikācijā ar pašvaldību iestāžu speciālistiem. Savukārt minēto pilsētu pašvaldību iestāžu pārstāvji sniedza atgriezenisko saikni par sadarbību ar romu mediatoriem. Romu tautības psihologs Andris Tertats prezentējis savas brīvprātīgās izpētes rezultātus par romu mediācijas psiholoģisko kontekstu.

Semināra laikā semināra dalībnieki ir iepazīstināti ar projektā īstenoto atbalstu romu mediatoriem un viņu darba uzdevumiem, vadlīnijām un ētikas kodeksu, kā arī ir pārrunāta romu mediatoru darba pieredze un sasniegtie rezultāti. Balstoties uz anketēšanas rezultātiem, ko veica mediatoru mentore un eksperte Sandra Kraukle, ir izvērtēta romu mediatoru un pašvaldības iestāžu pārstāvju savstarpējās sadarbības labā prakse, izanalizēti ieguvumi un nākotnes izaicinājumi.

Kopumā pieci romu mediatori 7 mēnešu laikā sadarbojās ar 134 romu ģimenēm un sniedza palīdzību vairāk nekā 170 romu tautības cilvēkiem. Savukārt tie pašvaldību iestāžu darbinieki, kas cieši sadarbojās ar romu mediatoriem, apliecināja, ka mediators palīdzējis viņiem uzlabot dialogu ar romu ģimenēm un rast vairāku sasāpējušo jautājumu atrisinājumu, kā arī informēja par romu aktuālākajām vajadzībām un kultūras specifiku. Turklāt mediatori veicināja romu piekļuvi pašvaldību pakalpojumiem un atbalsta pasākumiem, Eiropas Sociālā fonda atbalsta programmām.

Vislielākais romu mediatoru ieguldījums ir izglītības lomas un nozīmes stiprināšanā romu ģimenēs, palīdzība romiem iesaistīties darba tirgū un nokārtot mājokļa jautājumus. Kā atzina kāds pašvaldību iestāžu pārstāvis – „romu mediators ir ļoti nepieciešams, jo tas veicina un maina sabiedrības uzskatus par romiem, saliedē romu tautību, rada uzticēšanos un motivāciju mainīt situāciju savās ģimenēs.”

Darba grupu diskusijās semināra dalībnieki apsprieda jautājumus un sniedza priekšlikumus kā uzlabot romu mediācijas praksi, un kas ir nepieciešams romu mediatoru sagatavošanas apmācības pilnveidei, lai turpmāk efektīvāk organizētu mediatoru darbu pašvaldībās.

Apzinot priekšlikumus un ieteikumus romu mediatoru darbības attīstībai, ir plānots sadarbībā ar pašvaldībām sniegt romu mediatoru darbības atbalstu arī projekta „Latvijas romu platforma” turpinājuma ietvaros.

Materiāli:

att