"Rīcības plānā personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā" Kultūras ministrijai noteiktos pakalpojumus patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu nodrošina nevalstiskā organizācija "Patvērums "Drošā māja"":

  • Konsultācijas un informācijas sniegšana latviešu, krievu un angļu valodā, nepieciešamības gadījumos konsultāciju laikā tiek piesaistīts nepieciešamās valodas tulks, sociālajos, juridiskajos, izglītības u.c. jautājumos. Konsultācijas tiek sniegtas klātienē, telefoniski un caur internetu (skype, e-pasts). Klientiem ir pieejams arī psihologa/psihoterapeita pakalpojums.

  • Tulku un tulkošanas pakalpojumi mērķa grupai saziņai ar pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā (pašvaldību un valsts darbiniekiem, ārstiem, pedagogiem, NVO darbiniekiem u.c. personām). Tulku pakalpojumi pieejami angļu, franču, arābu, kurdu, krievu un farsi valodās. Tiek nodrošinātas arī tulku mācības par pakalpojuma sniegšanas specifiku.

  • Semināri par starpkultūru jautājumiem valsts un pašvaldību darbiniekiem, sociālo pakalpojumu sniedzējiem, izglītības iestāžu darbiniekiem, NVO pārstāvjiem u.c.

  • Sabiedrības iniciatīvu, NVO darbības un brīvprātīgo darba veicināšana un koordinēšana.


Sociālekonomiskās iekļaušanas un latviešu valodas ievadkursu programma par Latviju

Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projekta ietvaros patvēruma meklētājiem tiek nodrošināti viņu vajadzībām pielāgoti latviešu valodas un integrācijas mācību kursi un informatīvi pasākumi. Apmācību ietvaros notiek arī praktiskās nodarbības ar ikdienā nozīmīgu infrastruktūras objektu (dzelzceļa stacija, autoosta, tirgus u.c.) apmeklēšanu. Projektu īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””.