Statuss:
Noslēdzies
ESF logo

Projekta mērķis ir nodrošināt darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” Kultūras ministrijas pārziņā esošo 5.5.1. un 5.6.1. specifisko atbalsta mērķu ieviešanu 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā Kultūras ministrijā kā atbildīgajā iestādē, nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu ES fondu finansējuma izlietojumu un apguvi kultūras nozarē.

Projektu līdzfinansē no Eiropas Reģionālā attīstība fonda (ERAF) līdzfinansējuma 85% apmērā un valsts budžeta finansējuma 15% apmērā. Projekta kopējās izmaksas – 340 000 EUR.

Projekta īstenošanas laiks – 01.01.2016.-31.12.2018.