Statuss:
Īstenošanā
ESF logo

Projekta mērķis ir nodrošināt informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanu Kultūras ministrijas pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu ietvaros, tādējādi veicinot sabiedrības informētību un izpratni par sniegto ES fondu ieguldījumu kultūrvides saglabāšanā un attīstībā 2014.-2020.gada plānošanas periodā.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 263 000.00 euro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums – 223 550,00  euro un nacionālais publiskais finansējums – 39 450,00 euro.

Projekta īstenošanas laiks – 01.01.2019.-31.12.2021.