Statuss:
Īstenošanā
ESF logo

Projekta mērķis ir veikt pētījuma izstrādi Kultūras ministrijā kā ES fondu atbildīgajā iestādē, iekļaujot 2007.-2013.gada un 2014.-2020.gada Eiropas Savienības (ES) fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējumu kultūrizglītības sektora attīstībā un sagatavot rekomendācijas turpmāko investīciju ieguldīšanas pamatotībai un politikas plānošanai, aptverot profesionālās vidējās un augstākās izglītības iestādes un kultūrizglītības programmas. Tas paredz Eiropas Savienības fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējumu kultūrizglītības sektorā Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas finansētajās profesionālās vidējās izglītības iestādēs un Kultūras ministrijas finansētajās augstākās izglītības iestādēs.

Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansējuma 85% apmērā un valsts budžeta finansējuma 15% apmērā.

Projekta kopējās izmaksas - 53 340.00

Projekta īstenošanas laiks - 01.12.2019.-30.11.2020.