Statuss:
Noslēdzies
ESF logo

Projekta mērķis ir veikt pētījuma izstrādi Kultūras ministrijā kā ES fondu atbildīgajā iestādē, iekļaujot 2007.-2013.gada un 2014.-2020.gada ES fondu ieguldījumu ietekmes efektivitātes izvērtējumu kultūrizglītības attīstībā un nodrošinot kvalitatīvu un efektīvu turpmāku ES struktūrfondu finansējuma ieguldījumu izlietojumu kultūras nozares ietvaros.

Projektu līdzfinansē Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzfinansējuma 85% apmērā un valsts budžeta finansējuma 15% apmērā.

Projekta kopējās izmaksas – 53 340.00

Projekta īstenošanas laiks - 01.12.2019.-30.09.2020.