Statuss:
Īstenošanā
Ilustratīvs attēls

Projektā piedalās 9 organizācijas no 8 valstīm, tostarp kā partneris piedalās SIA "Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja"

Projekts ieguva atbalstu programmas "Radošā Eiropa" starpnozaru daļas konkursā "Kultūras sadarbības stiprināšana un kultūras un radošo industriju konkurētspēja Rietumbalkānos". Projekta mērķis ir veicināt literatūras tulkojumus starp Rietumbalkānu un citām valodām Eiropā; kā arī stiprināt Eiropas literatūras tulkošanas centru ciešāku sadarbību un savstarpējo atbalstu.