2015.gada 26.–27.marts

Eiropas Savienības māja, Aspazijas bulvāris 28, Rīga, Latvija

Lai sniegtu ieguldījumu diskusijā par Eiropas autortiesību regulējuma pārskatīšanu, Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē ar Eiropas Komisijas atbalstu organizēja starptautisku semināru par vienu no minētās diskusijas būtiskākajiem jautājumiem. Autortiesību izņēmumi un ierobežojumi ir efektīvs politikas veidošanas instruments, kas nodrošina visu ieinteresēto pušu, kas ir iesaistītas ar autortiesībām aizsargāta satura radīšanā un patēriņā, interešu līdzsvaru. Šāda interešu līdzsvara sasniegšana vai vienota risinājuma rašana, kas nodrošinātu ieguvumus visām iesaistītajām pusēm, ir izaicinājums gan Eiropas, gan nacionālajiem likumdevējiem. Seminārā galvenā uzmanība tika pievērsta akadēmiskās vides pārstāvju paustajām atziņām. Gandrīz divas dienas, kurās semināra runātāji uzstājās ar prezentācijām un notika dalībnieku un runātāju viedokļu apmaiņa, pierādīja, ka, lai nodrošinātu auglīgu diskusiju par iespējamajām autortiesību regulējuma izmaiņām, ir būtiski tajā pilnvērtīgi iesaistīt zinātniskās vides pārstāvjus. Tas nodrošina vērtīgu ieguldījumu politikas veidotāju un citu pušu turpmākajās diskusijās.

 

Semināra moderatori – Dr.iur. Rihards Gulbis & Ilona Pētersone 

Attēls
Attēls

(Autortiesību nodaļa, Kultūras ministrija)

Semināra tēmas

Semināra atklāšana (video – angļu val.)

Dr. Rihards Gulbis – Head of Copyright Division, Ministry of Culture of Latvia

Maria Martin-Prat – Head of Copyright Unit, DG Communications Networks, Content and Technology, European Commission

I plenārsesija: Pašreizējais ES autortiesību izņēmumu un ierobežojumu normatīvais regulējums un tā ietekme uz ES vienoto tirgu (video – angļu val.)

Presentations by:

Silke von Lewinski – Prof., Research Associate, Max Planck Institute for Innovation and Competition

Martin R.F. Senftleben – Prof. of Intellectual Property and Director, Kooijmans Institute for Law and Governance, VU University Amsterdam

Jonathan Griffiths – Reader in Intellectual Property Law, Queen Mary, University of London

Alain Strowel – Prof., UCLouvain, Saint-Louis University, Brussels

Moderatore: Ilona Pētersone – Senior Legal Adviser of Copyright Division, Ministry of Culture of Latvia

I plenārsesija (turpinājums) (video – angļu val.)

Joint panel of all speakers of the plenary session I

Indicative discussion points:

  • How does the optional nature of exceptions and limitations affect the functioning of the EU single market‏;

  • Application of existing exceptions and limitations and the role of the Court of Justice of the European Union;

  • Impact of the existing legal framework on the cross-border cooperation between cultural institutions and on the provision of educational services;

  • Interpretation of the three-step test in practice.

Moderatore: Ilona Pētersone – Senior Legal Adviser of Copyright Division, Ministry of Culture of Latvia

II plenārsesija: ES autortiesību izņēmumu un ierobežojumu regulējuma pārskatīšana – iespējamie attīstības virzieni (video – angļu val.)

Presentations by:

Thomas Dreier – M.C.J., Prof., Director, Institute for Information and Economic Law, Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

Valérie-Laure Benabou – Prof., University of Versailles

Moderators: Dr. Rihards Gulbis – Head of Copyright Division, Ministry of Culture of Latvia

II plenārsesija (turpinājums) (video – angļu val.)

Séverine Dusollier – Prof., SciencesPo, Paris and University of Namur

Joint panel of all speakers of the plenary session II

Indicative discussion points:

  • Exceptions and limitations – adjusting to the digital environment‏;

  • The EU legal framework of exceptions and limitations – seeking balance between legal certainty and flexibility‏;

  • Review of the scope of exceptions and limitations – regulation of new uses of works and other subject matter in the digital environment‏;

  • The necessary extent of the harmonization of exceptions and limitations.

Moderators: Dr. Rihards Gulbis – Head of Copyright Division, Ministry of Culture of Latvia