17. - 18.aprīlī Rāmavā norisinājās kapacitātes stiprināšanas un līdzdalības vecināšanas seminārs romu sievietēm „Sievietes kopienās un darbībā”. Semināru organizēja biedrība „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” sadarbībā ar Kultūras ministriju.

Semināra mērķis bija veicināt Latvijas pilsētās dzīvojošo romu sieviešu kapacitāti un līdzdalību, kā arī attīstītu sadarbības iespējas ar Latvijas sabiedrībā aktīvajām sievietēm.

Seminārā piedalījās aktīvās romu sievietēs, t.sk. jaunietes no Jelgavas, Kandavas, Limbažiem, Rīgas, Sabiles, Valmieras un Viļakas. Kopā seminārā piedalījās vairāk nekā 30 romu un ne-romu sievietes.

Semināra laikā romu sievietēm bija iespēja kopā ar sieviešu organizāciju aktīvistēm apspriest savus nākotnes mērķus, dalīties savās vērtībās, ieraudzīt sevī jaunās spējas un talantus, kā arī izprast karjeras veidošanas un finanšu pratības pamatus. Piemēram, Starptautiskās kompānijas “Intrum” pārstāvji, finanšu pārvaldības eksperti informēja semināra dalībniekus par to kā labāk un efektīvāk rīkoties ar saviem finanšu līdzekļiem, tai skaitā iemācīties precīzāk administrēt savus kredītus un parādus. Turklāt speciālistu pavadījumā romu sievietēm bija iespēja uzlabot savas sadarbības prasmes, izprast sociālās tīklošanas priekšrocības, attīstot savas iniciatīvas, radošas idejas un projektus. Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultante informēja semināra dalībnieces par labāko pieeju darba tirgum un atbalsta programmām, ko romu bezdarbnieki var izmantot savas kapacitātes paaugstināšanai.

Biedrības „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” priekšsēdētāja Inete Ielīte uzskata, ka seminārs parādīja, ka gan aktīvajām sievietēm, kas darbojas sieviešu nevalstiskajās organizācijās Latvijā, gan Latvijas romu sievietēm, ir gan kopīgas vērtības, gan kopīgas intereses. Divās dienās semināra dalībnieces labāk iepazina sevi un papildināja zināšanas par savām spējām, par to, kā rīkoties ar finansēm, par veselības uzturēšanu, par sadarbību. Viņa ir pārliecināta, ka pēc seminārā tiks veicināta sadarbības stiprināšana vietējā līmenī, iesaistot romu sievietes pasākumos, kā arī ar īpaši izraudzītu mentoru palīdzību īstenotas romu sieviešu un meiteņu iniciatīvas, kas tika izstrādātas semināra laikā. Plānots uzrunāt arī sadarbības partnerus pašvaldībās un nevalstiskajās organizācijās, lai tuvākajos gados taptu atbalsta centri romu sievietēm atsevišķās pašvaldībās, attīstīta informatīvā kampaņa par romu kultūru Latvijā un izveidots jauno talantu konkurss romu bērniem un jauniešiem.

Semināra nodarbības vadīja Latvijā un starptautiski atpazīstamas Latvijas ekspertes. Piemēram, biedrības „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” priekšsēdētāja Inete Ielīte, cilvēkresursu vadības speciāliste Edīte Kalniņa, biedrības „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” valdes locekle un NVA Jūrmalas filiāles ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” karjeras konsultante un Saulcerīte Briede, kā arī uzņēmuma “INTRUM” pārstāvji.

Pasākumā notika arī aktīva un veselīga dzīvesveida darbnīcas, lai attīstītu aktīvo romu sieviešu zināšanas veselības uzturēšanai un dažādu saimniecībā nepieciešamu lietu izgatavošanai.

att
att

 

Romu sieviešu semināra laikā izteiktie viedokļi un praktiskie ieteikumi ir apkopoti noslēguma ziņojumā.