Eiropas Padomes Ekspertu komiteja romu un ceļotāju jautājumos (Committee of Experts on Roma and Traveller Issues - ADI-ROM, bijusi Ad hoc Committee of Experts for Roma Issues - CAHROM

Komitejas mērķis ir nodrošināt Eiropas Padomes starpvaldību darbu romu cilvēktiesību aizsardzības jomā, kā arī romu iekļaušanas un aktīvās līdzdalības vecināšanas jomā, identificēt un apkopot labo praksi romu integrācijā, sagatavot rekomendācijas par romu integrācijas politikas īstenošanu. No katras Eiropas Padomes dalībvalsts ir deleģēts nacionālais eksperts, kuram jāpauž nacionālais viedoklis par romu integrāciju nacionālajā līmenī.

Viena no Komitejas iniciatīvām ir tematisko grupu izveide, kuras piedalās pieredzes apmaiņas pasākumos par dažādiem romu integrācijas problēmjautājumiem.

Latvijas eksperti piedalījās vairākās tematiskajās vizītēs.

2012.gada no 23. līdz 26.oktobrim Somijā notika ekspertu tematiskā vizīte par romu bērnu, īpaši romu meiteņu, skolas apmeklēšanas jautājumiem. Piedalījās eksperti no Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un Latvijas. Detalizēta informācija par vizīti ir pieejama angļu valodā tematiskās grupas ekspertu

 

2018.gada no 3. līdz 5.oktobrim Latvijā notika ekspertu tematiskā vizīte par romu integrācijas politikas īstenošanas koordinācijas prakses valstīs ar nelielu romu iedzīvotāju skaitu. Piedalījās eksperti no Gruzijas, Igaunijas, Lietuvas, Norvēģijas, Somijas un Slovēnijas, kā arī no Eiropas Centra minoritāšu jautājumos. Detalizēta informācija par vizīti ir pieejama angļu valodā tematiskās grupas ekspertu informatīvajā ziņojumā par romu integrācijas politikas īstenošanas koordinācijas praksēm valstīs ar nelielo romu iedzīvotāju skaitu

2019.gada no 19. līdz 22.februārim Berlīnē notika ekspertu tematiskā vizīte par valsts atbalstu romu mākslas un kultūras veicināšanai, kā arī romu genocīda piemiņas pasākumu organizēšanai, un starptautiskai sadarbībaikurā piedalījās eksperti no Austrijas, Itālijas, Latvijas, Slovākijas, Moldovas, Šveices un Beļģijas. Detalizēta informācija par vizīti ir pieejama angļu valodā tematiskās grupas ekspertu informatīvajā ziņojumā par valsts atbalstu romu mākslas un kultūras veicināšanai, kā arī romu genocīda piemiņas pasākumu organizēšanai, un starptautiskai sadarbību.

Eiropas Komisijas Romu nacionālo kontaktpunktu tīkls (National Contact Points for the Implementation of national Roma Integration Strategies). Sanāksmes notiek divas reizes gadā.