2018.gada no 6.-8.jūnijam Kleistos projekta ietvaros notika pirmā Latvijas romu jauniešu praktiskā darbnīca „SĀRE KHETENE”, ko organizēja Kultūras ministrija sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Valsts izglītības attīstības aģentūru.

Darbnīcas mērķis bija stiprināt romu jauniešu kapacitāti, veicināt jauniešu sadarbības un komunikāciju prasmju attīstību, informēt jauniešus par līdzdalības iespējām dažādās atbalsta programmās Latvijā un ES.

Pasākumā piedalījās 15 romu jaunieši vecumā no 15-26 gadiem no Jelgavas, Dobeles, Jūrmalas, Valmieras, Sabiles un Rīgas, kā arī organizācijas „Radošā apvienība jauniešiem TREPES”” un citu jauniešu organizāciju pārstāvji.

Darbnīcas laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar jauniešiem pieejamām darbības atbalsta programmām Latvijā un ES, veicinātas zināšanas un izpratne par jauniešu līdzdalību pilsoniskā sabiedrības attīstībā un brīvprātīgo darba nozīmi. Darbojoties darba grupās jaunieši attīstīja prasmes veidot sastapēju sadarbību, izstrādājot un prezentējot projektu idejas un iniciatīvas dažādās dzīves jomās – kultūrā, sportā, mākslā un sabiedrības kārtības sfērā. Kopā ar jauniešiem no Latvijas jauniešu organizācijām un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras speciālistiem, romu jaunieši varēja apspriest savas projektu idejas un priekšlikumus, lai tos īstenotu nākotnē.

Jauniešu organizāciju pārstāvji dalījās savā pieredzē, veidojot romu jauniešos priekšstatu par organizācijas izveidi un to ilgtspējīgu, kā arī par brīvprātīgo iesaisti organizācijās, programmas ERASMUS+ un citu programmu atbalsta aktivitātēm, kā arī par jaunatnes pilsonisko līdzdalību kopumā.

Bija prieks par lielu atsaucību un aktīvu iesaisti no romu jauniešu puses. Praktiskā darbnīca palīdzēja viņiem caur dažādām aktivitātēm, kā, piemēram, ideju darbnīcu, diskusijām darba grupās, sporta un kultūras nodarbībām, attīstīt savstarpējo komunikāciju, veicināt savu izpratni par līdzdalības iespējām pilsoniskās sabiedrības attīstībā, par to, kā vislabāk īstenot iecerētas aktivitātes, un atvērt jaunās iespējas pilnveidot sevi. Cerams, ka nākamgad romu jaunieši prezentēs kopīgi īstenoto projektu rezultātus.

Lai izveidotu noturīgu savstarpēju komunikāciju un attīstītu sadarbību starp jauniešiem ir panākta vienošanās par Latvijas romu jauniešu sadarbības tīkla izveidi interneta tīmeklī Facebook.

Balstoties uz darbnīcas rezultātiem un priekšlikumiem ir izstrādāts ziņojums, kurā ir ietverti dalībnieku ieteikumi romu jauniešu līdzdalības veicināšanai un efektīvākai integrācijas sabiedrības procesos, kā arī darbības kapacitātes stiprināšanai.

Darbnīcas materiāli:

    att