Nosacījumi amatiermākslas kolektīvu darbībai no 15. novembra

  • Mēģinājumi un uzstāšanās var notikt tikai epidemioloģiski drošajā vidē, klātesot tikai personām, kuras ir pret Covid-19 vakcinētas vai vīrusu izslimojušas. 
  • Mēģinājumos var tikties līdz 20 dalībniekiem grupā, vienai personai nodrošinot ne mazāk kā 15 m2 no mēģinājumam paredzētās telpas platības.
  • Izmantojot ģērbtuves, to aizpildījums vienlaikus nedrīkst pārsniegt 25 %, 
  • Grupas dalībnieku plūsma nedrīkst pārklāties ar citu personu plūsmām
  • Mēģinājuma laikā jānodrošina 2 metru distance, izņemot deju nodarbību laikā.
  • Kolektīvi nerīko aktivitātes un publiskus vai privātus pasākumus (tai skaitā nedodas uz citu pašvaldību administratīvajām teritorijām), kuros piedalās personas no citām grupām vai kolektīviem.