Amatiermākslas kolektīvu mēģinājumi var notikt epidemioloģiski drošajā - "zaļajā" - režīmā personām, kuras ir pret Covid-19 vakcinētas vai vīrusu izslimojušas. 

Nosacījumi mēģinājumu norisei:

  • līdz 20 dalībniekiem grupā;
  • vienai personai ne mazāk kā 15 m2 no mēģinājumam paredzētās telpas platības;
  • izmantojot ģērbtuves, to aizpildījums vienlaikus nedrīkst pārsniegt 25 %, 
  • grupas dalībnieku plūsma nedrīkst pārklāties ar citu personu plūsmām;
  • mēģinājuma laikā jānodrošina 2 metru distance, izņemot deju nodarbību laikā.

Savukārt personas, kurām nav sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, var apmeklēt tikai individuālas amatiermākslas nodarbības. Individuālu nodarbību vadītājam jāstrādā ar sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Kokle