Projekts “Eiropas pēdas Latvijā” tiek organizēts no 2014.gada un tā mērķis ir radošā, mūsdienīgā un interaktīvā veidā veicināt bērnu un jauniešu savstarpējo sadarbību, apzinot Eiropas vēstures mantojumu Latvijas kultūrtelpā (mākslā, arhitektūrā, mūzikā, kulinārijā u.c.).

Projekta “Eiropas pēdas Latvijā” ietvaros, bērni un jaunieši ir veidojuši video sižetus par savā pilsētā un novadā atrodamajām Eiropas pēdām, piedalījušies erudīcijas konkursos un jauniešu forumos.

Veicinot Eiropas kultūras vērtību un daudzveidības aktīvāku reprezentāciju Latvijas kultūrtelpā, projekts “Eiropas pēdas Latvijā” popularizē mazākumtautību kultūras piederību Latvijai un Eiropai, kā arī aktivizē mazākumtautību jauniešus līdzdarbībai demokrātiskas sabiedrības procesu veidošanā.