Kultūras ministrija sadarbībā ar Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju konsultatīvo komiteju plāno un realizē pasākumus mazākumtautību atbalstam, kas ietver pasākumus gan mazākumtautību kultūras saglabāšanai, gan nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai – visā Latvijā.