Atbalsts mazākumtautību līdzdalības veicināšanai un starpkultūru sadarbības attīstībai  

Kultūras ministrijas NVO atbalsta programma tika īstenota laika posma no 2014.gada līdz 2018.gadam visos Latvijas reģionos kā NVO projektu konkurss, kura ietvaros noteiktu finansējumu varēja saņemt nevalstiskās organizācijas, kas īsteno projektus pilsoniskās sabiedrības veicināšanas un mazākumtautību NVO atbalstam. 

Kopumā NVO atbalsta programmas ietvaros piecos gados (2014 – 2018) ir īstenoti ap 220 starpkultūru dialoga un mazākumtautību identitāti stiprinoši projekti visos Latvijas plānošanas reģionos.  

No 2019.gada mazākumtautību nevalstiskās organizācijas Latvijas reģionos turpina saņem atbalstu mazākumtautību līdzdalības veicināšanai, kā arī pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā, sadarbojoties ar reģionālajiem NVO atbalsta centriem.