Ar Kultūras ministrijas atbalstu, mācību programmu "Latvijas kultūras vēstnieki" Latvijas Nacionālā kultūras centrs īsteno kopš 2012.gada. Latvijas kultūras vēstnieku mācības modelis ir balstīts uz divām starptautiskām Britu padomes programmām “Starpkultūru vēstnieki” (“Intercultural Navigators”) un “Darbīgās kopienas” (“Active Citizens”).

Mācību dalībnieki pilnveido zināšanas par kultūras daudzveidību, identitāti un sabiedrības saliedēšanu, kas kalpo par pamatu dažādu partnerību (latvieši – mazākumtautību pārstāvji) iedibināšanai un attīstībai, kā arī iegūst ierosmi turpmākam darbam.

Pēc mācību programmas beigšanas, kultūras vēstnieki iegūtās zināšanas izmanto organizējot pasākumus vietējo kopienu pārstāvjiem un tām nevalstiskajām organizācijām, kas vēlas līdzdarboties labāku dzīves apstākļu un labvēlīgas apkārtējās vides veidošanā savā pagastā, pilsētā vai novadā.