Lai veicinātu mazākumtautību līdzdalību, kopš 2014.gada  Kultūras ministrija katru gadu organizē mazākumtautību forumu.

Mazākumtautību forums ir diskusiju un zināšanu platforma, kurā pulcējas pārstāvji gan no mazākumtautību organizācijām, gan valsts institūcijām un pašvaldībām. 

Foruma ietvaros mazākumtautību pārstāvjiem ir iespēja diskutēt par dažādiem, svarīgiem dzīves aspektiem, izglītību, kultūru, līdzdalību. Foruma darba grupās rastie risinājumi kalpo par pamatu mazākumtautību līdzdalības politikas attībai.

Latvijas mazākumtautību forums 2018