Lai atbalstītu mazākumtautību kolektīvu dalību Dziesmu un Deju svētku kustībā, Latvijas Nacionālā kultūras centrs organizē mazākumtautību radošās nometnes.

Mazākumtautību radošo nometņu mērķis ir izglītot Latvijas mazākumtautību kolektīvu vadītājus, gatavojoties kārtējiem Dziesmu un Deju svētkiem Latvijas simtgades pasākumu ietvaros.

Nometņu programmā tiek iekļautas lekcijas par latviešu un mazākumtautību kultūru, organizētas meistardarbnīcas un paraugdemonstrējumi ar iespēju apgūt skatuves kultūru un dažādu tautu tradīcijas radošā veidā.