Papildu informācija

  • Romu tiesības uz izglītību: īstenošanas situācija Latvijā. Rīga: Izglītības iniciatīvu cents, 2011.
  • ES Pamattiesību aģentūras pasūtītais pētījums par romu situāciju Latvijā, ko īstenoja organizācija „Latvijas Cilvēktiesību centrs” 2012.gadā.
  • Pētījums „Vajadzību izvērtēšanas ziņojums par etnisko minoritāšu (romu) pusaudži un jaunieši” projekta ,,Sievietes, etniskās minoritātes un palīdzība no narkotikām atkarīgām personām” ietvaros. Rīga, biedrība "Papardes zieds", 2014.
  • Ievas Tihovskas promocijas darbs „Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā”, Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2014.
  • Pētījums „Romi Latvijā”, Rīga: Tirgus un sociālo pētījumu centrs „Latvijas Fakti”, Sabiedrības integrācijas fonds, 2015; latviešu un angļu valodā. Pētījums ir veikts pēc Kultūras ministrijas iniciatīvas, lai noskaidrotu situāciju un apzinātu apstākļus, kas kavē romu tautības iedzīvotāju piekļuvi izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes un mājokļa nodrošinājuma pakalpojumiem, un izstrādātu priekšlikumus rīcības pasākumiem kavējošo apstākļu novēršanai.