• Romu tiesības uz izglītību: īstenošanas situācija Latvijā. Rīga: Izglītības iniciatīvu cents, 2011.
  • ES Pamattiesību aģentūras pasūtītais pētījums par romu situāciju Latvijā, ko īstenoja organizācija „Latvijas Cilvēktiesību centrs” 2012.gadā.
  • Pētījums „Vajadzību izvērtēšanas ziņojums par etnisko minoritāšu (romu) pusaudži un jaunieši” projekta "Sievietes, etniskās minoritātes un palīdzība no narkotikām atkarīgām personām” ietvaros. Rīga, biedrība "Papardes zieds", 2014.
  • Ievas Tihovskas promocijas darbs „Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā”, Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2014.