Romu karogs.

2021.gada 27.maijā notika tiešsaistes reģionālo ekspertu sanāksme, lai apspriestu Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos darbības rezultātus un turpmāko sadarbību.

Sanāksmes dalībnieki augstu novērtēja projekta ietvaros organizētās pieredzes apmaiņas vizītes Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībās. Eksperti atzina, ka pieredzes apmaiņas vizītes ļauj paplašināt zināšanas un iepazīties ar labākajiem risinājumiem romu līdzdalības veicināšanai un aicināja attīstīt turpmāku sadarbību, paplašinot pieredzes apmaiņas iespējas arī ārpus Latvijas.  

Diskusijā tika izcelta romu atbalsta personu  - romu mediatora, skolotāju palīga vai ģimenes asistenta, īpašā loma sadarbībā ar pašvaldību iestāžu speciālistiem, kas ļauj attīstīt ciešāku sadarbību ar sociālajam riskam pakļautajām romu ģimenēm, izprast to vajadzības un savlaicīgi atrisināt problēmsituācijas.

Pasākuma laikā dalībnieki apsprieda arī finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumus romu atbalstam, piemēram, Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” un projekta „Dažādības veicināšana” motivācijas programmas ietvaros.

Sanāksmē piedalījās reģionālie eksperti un romu aktīvisti no 15 pašvaldībām - Daugavpils, Dobeles, Jelgavas, Jūrmalas, Kuldīgas, Maltas, Rīgas, Rūjienas, Talsiem, Tukuma, Ventspils un Viļakas, ka arī pārstāvji no Kultūras ministrijas, Valsts izglītības satura centra un Izglītības kvalitātes valsts dienesta un Sabiedrības integrācijas fonda.

Plašāka informācija par reģionālo ekspertu labās prakses vizītēm ir pieejama Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē projekta “Latvijas romu platforma” sadaļā.

Pasākumu īstenoja Kultūras ministrija Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” projekta „Latvijas romu platforma V” ietvaros.

Eiropas Savienības programma "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" logo
Šī informācija ir sagatavota projekta „Latvijas romu platforma V” ietvaros (līgums Nr. 881892-NRP5-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” finansiālo atbalstu. Par materiāla saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis