Ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs organizē publisku pasākumu, uz apmeklētājiem attiecas publisku pasākumu apmeklēšanas nosacījumi. Tādējādi arī sabiedriskās ēdināšanas vietā notiekoša pasākuma apmeklētājiem jāveic Covid-19 sertifikātu pārbaude.

Šādus pasākumus var apmeklēt pieaugušie ar Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātiem, ņemot līdzi arī nepilngadīgus bērnus.

Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāveic Covid-19 testi, savukārt bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, jāspēj uzrādīt Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.

Kultūras pasākumos jāievēro šādi epidemioloģiskās drošības nosacījumi:

  • gan pasākuma organizatoriem, gan viesmāksliniekiem, gan apmeklētājiem jābūt ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu! Netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē, izņemot bērnus bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vakcinētu vai pārslimojušu pilngadīgu personu pavadībā;
  • Uzrādot sertifikātu, jāuzrāda arī pase,  ID karte, autovadītāja apliecība, skolēna apliecība, studenta apliecība, pensionāra apliecība vai izdienas pensijas saņēmēja apliecība;
  • pasākuma apmeklētājiem jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās; blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā 2 personas no dažādām mājsaimniecībām vai līdz 10 personām (t.sk. 4 pieaugušie un 6 bērni) no vienas mājsaimniecības;
  • starp katrām blakus esošajām sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā 2 sēdvietu distance vai aizsargbarjera;
  • sēdvietas rindās tiek izkārtotas pamīšus - tā, ka nevienam no līdzās sēdošajiem neviens nesēž priekšā un aizmugurē, kā ari ne priekšējā rindā, ne aizmugurējā rindā. Tādejādi, ja kopā sēž 10 cilvēki, ir jāatstāj brīvas 10 vietas šai grupai priekšējā un aizmugurējā rindā;
  • apmeklētāji, kurai atrodas nodalītos sektorossavstarpēji nesatiekas;
  • nedrīkst pieļaut apmeklētāju / personāla drūzmēšanos, jānodrošina 2 metru distances ievērošana ārpus sēdvietām;
  • pasākuma rīkotājs nodrošina biļešu personalizāciju, ietverot šādu informāciju par apmeklētāju: vārds, uzvārds, kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta pasākumā. Informāciju pasākuma rīkotājs glabā 1 mēnesi un to nodod Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma;
  • apmeklētājiem jālieto mutes un deguna aizsegs gan pasākumos, kas notiek telpās, gan pasākumos ārpus telpām. No 25.janvāra publiskos pasākumos un vietās obligāti jālieto medicīniskā sejas maska vai FFP2 respirators.

Arī darbiniekiem un pasākuma dalībniekiem jābūt vakcinētiem vai vīrusu pārslimojušiem, nedrīkst pieļaut nevakcinētu/nepārslimojušu darbinieku saskarsmi ar pasākuma apmeklētājiem.

Pasākumu organizatoriem jānodrošina kontrole, lai tajos neielaistu apmeklētājus, kas neatbilst minētajām prasībām.

Minētie nosacījumi sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam saistoši gadījumos, kad tiek rīkots iepriekš publiski izsludināts pasākums, piemēram, ar mūziķu vai dīdžeja uzstāšanos, kas norisinās konkrētā laikā, piedāvājot apmeklētājiem uz to iegādāties biļetes vai rezervēt vietu, bet nav attiecināmi uz tā saucamo „fona” mūzikas atskaņošanu sabiedriskās ēdināšanas vietā, neatkarīgi no tā, vai tiek atskaņotas fonogrammas, vai mūziku atskaņo izpildītāji.