Ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs organizē publisku pasākumu, uz apmeklētājiem attiecas publisku pasākumu apmeklēšanas nosacījumi. Tādējādi arī sabiedriskās ēdināšanas vietā telpās notiekoša pasākuma apmeklētājiem līdz 01.04. jāveic Covid-19 sertifikātu pārbaude.

Sertifikāti nav jāuzrāda bērniem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot). 

Kultūras pasākumos jāievēro šādi epidemioloģiskās drošības nosacījumi:

  • gan pasākuma organizatoriem, gan viesmāksliniekiem, gan apmeklētājiem līdz 01.04. jābūt ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu! Netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē, izņemot bērnus līdz 17 gadu (ieskaitot) vecumam bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta;
  • Uzrādot sertifikātu, jāuzrāda arī pase,  ID karte, autovadītāja apliecība, skolēna apliecība, studenta apliecība, pensionāra apliecība vai izdienas pensijas saņēmēja apliecība;
  • rekomendējama 2 metru distances ievērošana ārpus sēdvietām;
  • apmeklētājiem jālieto medicīniskā sejas maska vai FFP2 respirators. Bērni no 7 – 11 (ieskaitot) gadu vecumam var lietot izglītības iestādē saņemtās higiēniskās auduma sejas maskas.

Arī darbiniekiem un pasākuma dalībniekiem jābūt vakcinētiem vai vīrusu pārslimojušiem, nedrīkst pieļaut nevakcinētu/nepārslimojušu darbinieku saskarsmi ar pasākuma apmeklētājiem.

Pasākumu organizatoriem jānodrošina kontrole, lai tajos neielaistu apmeklētājus, kas neatbilst minētajām prasībām.

Minētie nosacījumi sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam saistoši gadījumos, kad tiek rīkots iepriekš publiski izsludināts pasākums, piemēram, ar mūziķu vai dīdžeja uzstāšanos, kas norisinās konkrētā laikā, piedāvājot apmeklētājiem uz to iegādāties biļetes vai rezervēt vietubet nav attiecināmi uz tā saucamo „fona” mūzikas atskaņošanu sabiedriskās ēdināšanas vietā, neatkarīgi no tā, vai tiek atskaņotas fonogrammas, vai mūziku atskaņo izpildītāji.