Ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs organizē publisku pasākumu, uz apmeklētājiem attiecas publisku pasākumu apmeklēšanas nosacījumi. Tādējādi arī sabiedriskās ēdināšanas vietā notiekoša pasākuma apmeklētājiem jāveic Covid-19 sertifikātu pārbaude.

Šādus pasākumus var apmeklēt pieaugušie ar Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātiem, ņemot līdzi arī savus nepilngadīgos bērnus, ja pasākuma organizators nodrošina šīm personām atsevišķu sektoru.

Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāveic Covid-19 testi, savukārt bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, jāspēj uzrādīt Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, vai vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.

Nosacījumi, kas jānodrošina pasākumā:

  • pasākuma apmeklētājiem jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās (blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā 2 personas, kuras nav no vienas mājsaimniecības);
  • starp katrām blakus esošajām attiecīgi divām vai vienas mājsaimniecības sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā 2 sēdvietu distance vai aizsargbarjera;
  • sēdvietas rindās tiek izkārtotas pamīšus - šaha laukuma veidā;
  • ja apmeklētāji atrodas stāvvietās, vienam apmeklētājam tiek paredzēts ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās pasākuma norises vietas un pasākuma laikā apmeklētāji lieto FFP2 respiratorus (izņemot bērnus līdz 7 g. vecumam);  
  • ja apmeklētāju skaits pārsniedz 500 cilvēkus, apmeklētāji atrodas nodalītos sektoros līdz 300 cilvēkiem katrā un savstarpēji nesatiekas;
  • maksimālais pieļaujamais apmeklētāju skaits - līdz 1 000 personām;
  • nedrīkst pieļaut apmeklētāju / personāla drūzmēšanos, jānodrošina 2 metru distances ievērošana ārpus sēdvietām;
  • pasākuma rīkotājs nodrošina biļešu personalizāciju, ietverot šādu informāciju par apmeklētāju: vārds, uzvārds, kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta pasākumā. Informāciju pasākuma rīkotājs glabā 1 mēnesi un to nodod Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma;
  • mutes un deguna aizsegs apmeklētājiem jālieto gan pasākumos, kas notiek telpās, gan pasākumos, kas notiek ārpus telpām.

Arī darbiniekiem un pasākuma dalībniekiem jābūt vakcinētiem vai vīrusu pārslimojušiem, nedrīkst pieļaut nevakcinētu/nepārslimojušu darbinieku saskarsmi ar pasākuma apmeklētājiem.

Pasākumu organizatoriem jānodrošina kontrole, lai tajos neielaistu apmeklētājus, kas neatbilst minētajām prasībām.

Minētie nosacījumi sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam saistoši gadījumos, kad tiek rīkots iepriekš publiski izsludināts pasākums, piemēram, ar mūziķu vai dīdžeja uzstāšanos, kas norisinās konkrētā laikā, piedāvājot apmeklētājiem uz to iegādāties biļetes vai rezervēt vietu, bet nav attiecināmi uz tā saucamo „fona” mūzikas atskaņošanu sabiedriskās ēdināšanas vietā, neatkarīgi no tā, vai tiek atskaņotas fonogrammas, vai mūziku atskaņo izpildītāji.