Ja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs organizē publisku pasākumu, uz apmeklētājiem attiecas publisku pasākumu apmeklēšanas nosacījumi. Tādējādi arī sabiedriskās ēdināšanas vietā notiekoša pasākuma apmeklētājiem jāveic Covid-19 sertifikātu pārbaude.

Drošības prasības atkarīgas no organizatoru izvēlētā pasākuma tipa. 

Pasākumi, kurus apmeklē tikai vakcinēti vai Covid-19 pārslimojuši skatītāji, uzrādot atbilstošu digitālo sertifikātu, notiek ar atvieglotiem drošības nosacījumiem - apmeklētājiem nav jāievēro 2 metru distance, nav jālieto mutes un deguna aizsegi, pasākumā nav apmeklētāju skaita un norises laika ierobežojuma.

Savukārt organizētos pasākumos jaukta tipa publikai, kuros piedalās gan vakcinēti, gan Covid-19 pārslimojuši, gan pirms pasākuma Covid-19 testu veikuši apmeklētāji, uzrādot atbilstošu digitālo sertifikātu, pieļaujamais apmeklētāju skaits ir 500 personas telpās un 1000 personas ārpus telpām. Šādos pasākumos jāievēro iepriekš noteiktās drošības prasības: 

  • pasākumā jābūt personalizētām sēdvietām (blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā 2 personas, kuras nav no vienas mājsaimniecības, un ne vairāk kā 4 personas no vienas mājsaimniecības);
  • starp katrām blakus esošajām attiecīgi 2 vai 4 sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā divu sēdvietu distance, sēdvietas rindās tiek izkārtotas, nodrošinot 2 metru distancēšanos no priekšā un aizmugurē sēdošajiem. Pametot sēdvietu, apmeklētājiem jāievēro savstarpēja 2 metru distance;
  • pasākuma rīkotājam jāapkopo informācija par apmeklētājiem (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta pasākumā). Informāciju pasākuma rīkotājs glabā līdz 1 mēnesim un nodod Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma; 
  • mutes un deguna aizsegs nav jālieto pasākumos ārpus telpām.

Šāda veida pasākumi jaukta tipa publikai var notikt darba laikā no plkst. 6.00 līdz plkst. 24.00. 

Minētie nosacījumi sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam saistoši gadījumos, kad tiek rīkots iepriekš publiski izsludināts pasākums, piemēram, ar mūziķu vai dīdžeja uzstāšanos, kas norisinās konkrētā laikā, piedāvājot apmeklētājiem uz to iegādāties biļetes vai rezervēt vietu, bet nav attiecināmi uz tā saucamo „fona” mūzikas atskaņošanu sabiedriskās ēdināšanas vietā, neatkarīgi no tā, vai tiek atskaņotas fonogrammas, vai mūziku atskaņo izpildītāji.