2022. gada 22.martā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.192 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Līdz ar to no 2022.gada 1.aprīļa tiek atcelti visi nozīmīgākie ierobežojumi muzeju darbībai:

 • Muzeja iekštelpās ne darbiniekiem, ne apmeklētājiem vairs nav jālieto sejas maskas;
 • Muzeju apmeklētājiem nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
 • Muzeju darbiniekiem, ieskaitos tos, kuri darba pienākumus veic tiešā saskarsmē ar muzeja apmeklētājiem, nav nepieciešams Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
 • Sniedzot pakalpojumus apmeklētāju grupām (ekskursijas, muzejpedagoģiskas nodarbības u.tml., tostarp bērnu grupām, t.sk. atsākot īstenot programmas “Latvijas skolas soma” pasākumus), muzeja darbiniekiem nav nepieciešams Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas skaidrojums);
 • Muzeja rīkotajos pasākumos sejas maskas nav jālieto un nav noteikti to apmeklētāju skaita ierobežojumi.

 

Vienlaikus paliek spēkā atsevišķas rekomendējošas normas:

 • Muzejam ir jāievēro rekomendācijas par savstarpējo distancēšanos un citu epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, proti:
  • Apmeklētājiem (izņemot no vienas mājsaimniecības) un darbiniekiem ieteicams savstarpēji ievērot 2 metru distanci;
  • Nav ieteicama drūzmēšanās ne iekštelpās, ne ārtelpās, piemēram, pie ieejām vai izejām, pirms un pēc pasākuma un pasākumu pārtraukumos u.tml.;
 • Muzejam jāsniedz apmeklētājiem informāciju par noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, ja iespējams, to ievietojot arī Muzeja tīmekļvietnē, tostarp:
  • brīdinājums, ka muzejā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
  • rekomendācija par distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti.
 • Muzejs nepieciešamības gadījumā var noteikt papildu stingrākas epidemioloģiskās prasības,  ja šādu prasību noteikšana ir pamatota ar darba vides drošību vai pakalpojumu drošību pakalpojuma saņēmējiem, tostarp noteikt darbus, kuru veikšanai ir nepieciešams sertifikāts, un šo darbu veicējiem to prasīt;

Muzeja vadītājam, saņemot informāciju par Covid-19 saslimšanas gadījumu kolektīvā, vai par to, ka kolektīvā atrodas Covid-19 pacienta kontaktpersona, ir pienākums informēt darbiniekus par paaugstinātu inficēšanās risku ar Covid-19 un nepieciešamību novērot savu veselību.