No 1. aprīļa atceltas visas Covid-19 epidemioloģiskās drošības prasības pasākumu norisei, kultūrvietu darbībai, apmeklēšanai un pakalpojumu saņemšanai.

Atcelta prasība par Covid-19 sertifikātu uzrādīšanu publisku pasākumu apmeklēšanai. Arī pasākumu organizatoriem, skatuves māksliniekiem, amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem, kultūrvietu darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem vairs nav jābūt ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Tāpat vairs nav obligāta prasība lietot sejas maskas publiskos pasākumos un kultūrvietu telpās, atstājot to kā brīvu izvēli apmeklētājiem un darbiniekiem.

Atcelti jebkādi apmeklētāju skaita ierobežojumi publiskos pasākumos.

Normatīvais regulējums* paredz tiesības pakalpojuma sniedzējam vai pasākuma organizatoram, ja viņš to uzskata par nepieciešamu, noteikt konkrētas epidemioloģiskās drošības prasības savai pakalpojuma sniegšanas vai pasākuma norises vietai, piemēram, sejas masku lietošanu, distances un plūsmu ievērošanu.

Tāpat arī organizatoram vai pakalpojuma sniedzējam ir iespēja, izvērtējot riskus, noteikt, ka pakalpojums tiek sniegts vai pasākums tiek organizēts epidemioloģiski drošā vidē. 

Iesakām kultūras saturu baudīt arī virtuāli, izmantojot Kultūras ministrijas apkopotos resursus #Ēkultūra.

*Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"