No 15. novembra kultūrvietas atsāk darbu klātienē, epidemioloģiski drošajā vidē. 

Gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, jābūt ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai vīrusa pārslimošanas sertifikātu.

Visām personām jāievēro savstarpēja 2 metru distance (izņemot vienas mājsaimniecības pārstāvjus).

Iesakām kultūras saturu baudīt arī virtuāli, izmantojot Kultūras ministrijas apkopotos resursus #Ēkultūra