Ārkārtējās situācijas laikā 11.10.2021.- 11.01.2022. kultūrvietās – muzejos*, arhīvos, kultūras centros, mākslas galerijās, izstāžu zālēs, brīvdabas estrādēs, teātros, koncertzālēs – gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri kontaktējas ar apmeklētājiem, obligāta prasība uzrādīt sadarbspējīgu vakcinācijas vai vīrusa pārslimošanas sertifikātu.

Apmeklētāju skaits jānosaka, paredzot vienam apmeklētājam vai vienas mājsaimniecības pārstāvjiem 15 m2 no publiski pieejamās telpas platības.

Āra lasītavās un muzeju āra teritorijās starp apmeklētājiem jāievēro 2 metru distance.

Joprojām izņēmuma kārtā paredzēts bibliotēkās reģistrētajiem lasītājiem nodrošināt individuālu grāmatu apmaiņu un iespēju lietot datoru e-pakalpojumu izmantošanai, ja telpā bez apmeklētāja un bibliotēkas darbinieka nav citu cilvēku. Tāpat arī arhīvos var sniegt individuālu pakalpojumu apmeklētājam bez sertifikāta.

Pakalpojumu sniedzējiem arī bibliotēkās un arhīvos jābūt ar vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Gan bibliotēku, muzeju un tiem radniecīgo kultūrvietu apmeklētājiem, gan darbiniekiem telpās ir jālieto mutes un deguna aizsegs, turklāt noteikts, ka personālam jānodrošina regulāra telpu vēdināšana, kā arī virsmu, koplietošanas tehnisko ierīču un telpu virsmu regulāra dezinficēšana.

Tāpat noteikts, ka kultūrvietu apmeklēšanai vēlama iepriekšēja pieteikšanās un biļešu iegāde attālināti, ja tas tiek nodrošināts. Tiek turpināta arī tiešsaistes pakalpojumu un konsultāciju sniegšana.

*muzejs un muzejam radniecīga mākslas un vēstures priekšmetu eksponēšanas vieta, muzejisko priekšmetu krātuve vai ekspozīcija, piemiņas vieta u. c. kultūrvietas, kuras veido un piedāvā sabiedrībai mākslas un vēstures ekspozīcijas un izstādes.
Vadlīnijas bibliotēku darbībai no 11.10.2021.
Vadlīnijas muzeju darbībai no 11.10.2021.