Bibliotēkas, muzeji un tām radniecīgas mākslas un vēstures eksponēšanas vietas apmeklētājus var uzņemt vien individuāli – 1 persona vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošie, turklāt nodrošināma apmeklētāju vienvirziena plūsma.

Bibliotēkas un arhīvi apmeklētājus var atsākt apkalpot arī lasītavās; bibliotēkas, kurās ir arī āra lasītavas, turpināt to darīt svaigā gaisā.

Visu šo kultūrvietu klātienes apmeklētājiem un darbiniekiem jāturpina ievērot savstarpēja 2 metru distance, vienīgais izņēmums ir vienā mājsaimniecībā dzīvojošas personas.

Bibliotēkās, arhīvos un lasītavās telpās var uzturēties līdz 30 personas, nodrošinot ne mazāk kā 10mvienai personai. Arī muzejos, izstāžu norises vietās un citās kultūrvietās, apmeklētāju skaits plānojams, paredzot vienam apmeklētājam/vienai mājsaimniecībai 10m2 no pakalpojuma sniegšanai paredzētās platības.

Āra lasītavās un muzeju āra teritorijās starp apmeklētājiem jāievēro 2 metru distance.

Gan bibliotēku, muzeju un tiem radniecīgo kultūrvietu apmeklētājiem, gan darbiniekiem telpās ir jālieto mutes un deguna aizsegs, turklāt noteikts, ka personālam jānodrošina regulāra telpu vēdināšana, kā arī virsmu, koplietošanas tehnisko ierīču un telpu virsmu regulāra dezinficēšana.

Roku dezinfekcijas līdzekļi jāizvieto apmeklētājiem viegli pamanāmās un pieejamās vietās.

Tāpat noteikts, ka kultūrvietu apmeklēšanai vēlama iepriekšēja pieteikšanās un biļešu iegāde attālināti, ja tas tiek nodrošināts. Tiek turpināta arī tiešsaistes pakalpojumu un konsultāciju sniegšana.

KM vadlīnijas epidemioloģiski drošai kultūrvietu darbībai saskaņotas ar Latvijas Muzeju padomi un Latvijas muzeju biedrību.