2021.gada 11.novembrī ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.828 ir pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumā Nr.720 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”. Ar šiem grozījumiem noteikts, ka no š.g. 15.novembra:

 • Bibliotēkas var atjaunot darbību, gan iekštelpās, gan ārtelpās sniedzot pakalpojumus epidemioloģiski drošā režīmā apmeklētājiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 • Bibliotēkai ir jāpārbauda apmeklētāju Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātus, izmantojot mobilo aplikāciju “Covid19Verify”, un jāpārliecinās par apmeklētāja identitāti, lūdzot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu – pasi vai ID karti.
 • Bērni līdz 12 gadu vecumam, kā arī bērni no 12 gadu vecuma, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta, bibliotēku var apmeklēt tikai kopā ar pieaugušajiem, kuri var uzrādīt sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Bērniem no 12 gadiem jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.
 • Bibliotēkas apmeklētājiem (izņemot apmeklētājiem no vienas mājsaimniecības) ir jāievēro 2 metru savstarpēja distance, tostarp lasītavās starp galdiem jābūt 2 metru attālumam, kā arī jālieto sejas maskas, nosedzot muti un degunu (izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam).
 • Bibliotēkas turpina nodrošināt arī attālos pakalpojumus un konsultācijas.
 • Ja ir iespējams, bibliotēkām ieteicams nodrošināt bezkontakta grāmatu apmaiņu visiem lietotājiem.
 • Izņēmuma gadījumā, ja bibliotēka nevar nodrošināt bezkontakta grāmatu apmaiņu, tā var sniegt klātienes grāmatu apmaiņas pakalpojumus apmeklētājiem bez sadarbspējīga vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta bibliotēkas telpās, it īpaši nodrošinot informācijas resursus mācību vai studiju vajadzībām. Klātienes grāmatu apmaiņa apmeklētājiem bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta organizējama tikai pēc iepriekšēja pieraksta, nodrošinot, ka bibliotēkas telpās vienlaikus neatrodas citas personas.
 • Ja bibliotēka organizē publiskus pasākumus (konferences, seminārus, diskusijas, tikšanās u.t.t.), pasākuma apmeklētājiem tā norises laikā jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās, ievērojot MK rīkojuma Nr.720 punkta 5.24. nosacījumus.
 • Bibliotēkas darba laiks var būt no plkst. 6.00 līdz 23.00.
 • Pašvaldību un valsts bibliotēku darbinieki no 15.novembra darba pienākumus var veikt tikai ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Ja darbinieks ir uzsācis vakcināciju līdz 15.novembrim un vakcinācijas sertifikātu iegūs ne vēlāk kā 15.decembrī, līdz vakcinācijas sertifikāta iegūšanai darbinieks var turpināt pildīt savus darba pienākumus klātienē, uzrādot testēšanas sertifikātu, kas izsniegts ne agrāk kā pirms 72 stundām. Izdevumus, kas saistīti ar testa veikšanu, darbinieks sedz no saviem līdzekļiem, ja nav citas vienošanās ar darba devēju.
 • No 15.decembra visu bibliotēku darbinieki, kā arī brīvprātīgie un personas ar ārpakalpojuma līgumiem, klātienē darba pienākumus varēs veikt tikai ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.
 • Visiem darbiniekiem, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētas un pārslimojušas personas), ierodoties darbavietā, rakstveidā jāapliecina, ka tām nav akūtu elpceļu infekcijas slimības pazīmju, nav pienākuma ievērot izolāciju, mājas karantīnu vai pašizolāciju un nav zināms, vai pēdējo 10 dienu laikā tās bijušas tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu. Darba devējs var organizēt klātienē strādājošo darbinieku Covid-19 testēšanu (tai skaitā skrīninga testēšanu), testēšanas izmaksas sedzot no darba devēja līdzekļiem.

Vienlaikus atgādinām, ka vispārīgo regulējumu Covid-19 epidēmijas pārvarēšanai nosaka Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumi Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (izņemot tos punktus, kuru darbība uz ārkārtējās situācijas laiku apturēta ar MK rīkojumu Nr.720). Vēlamies uzsvērt, ka ārkārtējā situācija Latvija ir noteikta līdz 2022.gada 11.janvārim, tāpēc aicinām būt atbildīgiem, sniedzot bibliotēku pakalpojumus, un ievērot visas normatīvajā regulējumā noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Neskaidrību gadījumā iesakām izmantot Covid-19 oficiālo valsts tīmekļvietni https://covid19.gov.lv/, Covid-19 uzziņu tālruni 8345, Kultūras ministrijas tīmekļvietni https://www.km.gov.lv/lv/aktualais-par-covid-19 un konsultatīvos tālruņus 67330254 vai 29192298.

grāmata bibliotēkā
Bibliotēku darbība no 15.11.2021. - 11.01.2022.

Līga Dimante

Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja
Liga.Dimante [at] km.gov.lv