2022. gada 22.martā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr.192 “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Līdz ar to no 2022.gada 1.aprīļa tiek atcelti visi nozīmīgākie ierobežojumi bibliotēku darbībai:

 • Bibliotēku iekštelpās ne darbiniekiem, ne apmeklētājiem vairs nav jālieto sejas maskas;
 • Bibliotēku apmeklētājiem nav jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
 • Bibliotēku darbiniekiem, ieskaitot tos, kuri darba pienākumus veic tiešā saskarsmē ar bibliotēkas apmeklētājiem, nav nepieciešams Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;
 • Sniedzot pakalpojumus apmeklētāju grupām (ekskursijas,  bibliotēkas mācību stundas nodarbības u.tml.), bibliotēkas darbiniekiem nav nepieciešams Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (ir saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas skaidrojums);
 • Bibliotēku rīkotajos pasākumos sejas maskas nav jālieto un nav noteikti pasākumu apmeklētāju skaita ierobežojumi.

Vienlaikus paliek spēkā atsevišķas rekomendējošas normas:

 • Bibliotēkām ir jāievēro rekomendācija par savstarpējo distancēšanos un citu epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, proti:
  • Apmeklētājiem (izņemot no vienas mājsaimniecības) un darbiniekiem ieteicams savstarpēji ievērot 2 metru distanci;
  • Nav ieteicama drūzmēšanās ne iekštelpās, ne ārtelpās, piemēram, pie ieejām vai izejām, pirms un pēc pasākuma un pasākumu pārtraukumos u.tml.;
 • Bibliotēkām jāsniedz apmeklētājiem informācija par noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, ja iespējams, to ievietojot arī Bibliotēkas tīmekļvietnē, tostarp:
  • brīdinājums, ka bibliotēkā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
  • rekomendācija par distances ievērošanu, kā arī par citiem distancēšanās nosacījumiem, ja tādi ir noteikti.
 • Bibliotēka nepieciešamības gadījumā var noteikt papildu stingrākas epidemioloģiskās prasības,  ja šādu prasību noteikšana ir pamatota ar darba vides drošību vai pakalpojumu drošību pakalpojuma saņēmējiem, tostarp noteikt darbus, kuru veikšanai ir nepieciešams Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, un šo darbu veicējiem to pieprasīt;
 • Bibliotēkas vadītājam, saņemot informāciju par Covid-19 saslimšanas gadījumu kolektīvā, vai par to, ka kolektīvā atrodas Covid-19 pacienta kontaktpersona, ir pienākums informēt darbiniekus par paaugstinātu inficēšanās risku ar Covid-19 un nepieciešamību novērot savu veselību.