Valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā (11.10.2021. - 11.01.2022.) publiskus pasākumus, uzrādot atbilstošu digitālo sertifikātu ar QR kodu, var apmeklēt tikai personas, kuras ir vakcinētas pret Covid-19 vai vīrusu pārslimojušas. Kā arī šo personu nepilngadīgie bērni kopā ar vecākiem.

Neaizmirstiet uz pasākumu ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu, lai būtu iespējams pārbaudīt sertifikātu atbilstību!

  Pret Covid-19 vakcinētās un vīrusu pārslimojušās personas ar atbilstošu digitālo sertifikātu var apmeklēt publiskus kultūras pasākumus – teātru izrādes, koncertus, kino seansus u.tml.

  Šādus pasākumus var apmeklēt pieaugušie ar Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātiem, ņemot līdzi arī savus nepilngadīgos bērnus, ja pasākuma organizators nodrošina šīm personām atsevišķu sektoru skatītāju zālē.

  Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāveic Covid-19 testi, savukārt bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, jāspēj uzrādīt Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, vai vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.

  Nosacījumi, kas jānodrošina pasākumā:

  • pasākuma apmeklētājiem jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās (blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā 2 personas, kuras nav no vienas mājsaimniecības);
  • starp katrām blakus esošajām attiecīgi divām vai vienas mājsaimniecības sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā 2 sēdvietu distance vai aizsargbarjera;
  • sēdvietas rindās tiek izkārtotas pamīšus - šaha laukuma veidā;
  • ja apmeklētāji atrodas stāvvietās, vienam apmeklētājam tiek paredzēts ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās pasākuma norises vietas un pasākuma laikā apmeklētāji lieto FFP2 respiratorus (izņemot bērnus līdz 7 g. vecumam);  
  • ja apmeklētāju skaits pārsniedz 500 cilvēkus, apmeklētāji atrodas nodalītos sektoros līdz 300 cilvēkiem katrā un savstarpēji nesatiekas;
  • maksimālais pieļaujamais apmeklētāju skaits - līdz 1 000 personām;
  • nedrīkst pieļaut apmeklētāju / personāla drūzmēšanos, jānodrošina 2 metru distances ievērošana ārpus sēdvietām;
  • pasākuma rīkotājs nodrošina biļešu personalizāciju, ietverot šādu informāciju par apmeklētāju: vārds, uzvārds, kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta pasākumā. Informāciju pasākuma rīkotājs glabā 1 mēnesi un to nodod Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma;
  • pasākuma apmeklētājiem (izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam) un darbiniekiem jālieto mutes un deguna aizsegs gan pasākumos telpās, gan ārpus telpām.

  Arī kultūrvietas darbiniekiem jābūt vakcinētiem vai vīrusu pārslimojušiem, nedrīkst pieļaut nevakcinētu/nepārslimojušu darbinieku saskarsmi ar pasākuma apmeklētājiem. Ja šādā pasākumā piedalās un atrodas uz skatuves, tātad, skatītājiem nepieejamā teritorijā, mākslinieki, kuri nav vakcinēti vai Covid-19 izslimojuši, viņiem ne ātrāk kā 72 stundas pirms pasākuma jāveic Covid-19 tests un jāsaņem atbilstošs digitālais sertifikāts.

  Pasākumu organizatoriem jānodrošina kontrole, lai tajos neielaistu apmeklētājus, kas neatbilst minētajām prasībām.

  Informācija par Covid-19 sertifikātu

  Lai apliecinātu vakcinācijas un Covid-19 izslimošanas faktu, no 1. jūnija ikvienam iespējams vietnē www.covid19sertifikats.lv iegūt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu. Ja cilvēkam nav iespējas sertifikātu iegūt elektroniski, to papīra veidā pēc pieprasījuma izsniegs ārstniecības iestāde vai kādā no vienotās valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centriem (https://www.varam.gov.lv/lv/vpvkac).

  Šajā vietnē arī publisko pakalpojuma sniedzēji vari pārliecināties par apmeklētāja vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas statusu, izmantojot speciālu aplikāciju ar QR koda lasītāju. No 15. jūnija iekšzemes sistēma vakcinācijas vai Covid-19 izslimošanas fakta pārbaudei iekļāvusies kopīgajā Eiropas digitālā zaļā sertifikāta sistēmā.

  Vairāk informācijas par digitālajiem sertifikātiem ŠEIT.

  Pasākumu organizēšanas nosacījumi "zaļajā režīmā"