Pasākumi un kultūras pakalpojumi klātienē no 15. novembra sniedzami un pieejami tikai ar derīgu vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Maksimālais pieļaujamais apmeklētāju skaits kultūras pasākumos noteikts līdz 500 personām.

Kultūras pasākumos jāievēro šādi epidemioloģiskās drošības nosacījumi:

 • gan pasākuma organizatoriem, gan viesmāksliniekiem, gan apmeklētājiem jābūt ar derīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu! Netiek pieļauta tādu personu klātbūtne, kuras neatbilst prasībām, lai uzturētos epidemioloģiski drošā vidē, izņemot bērnus bez vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta vakcinētu vai pārslimojušu pilngadīgu personu pavadībā;
 • Uzrādot sertifikātu, jāuzrāda arī pase,  ID karte, autovadītāja apliecība, skolēna apliecība, studenta apliecība, pensionāra apliecība vai izdienas pensijas saņēmēja apliecība. 
 • pasākuma apmeklētājiem jāatrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās; blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā 2 personas no dažādām mājsaimniecībām vai līdz 10 personām (tajā skaitā 4 pieaugušie un 6 bērni) no vienas mājsaimniecības;
 • starp katrām blakus esošajām sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā 2 sēdvietu distance vai aizsargbarjera;
 • sēdvietas rindās tiek izkārtotas pamīšus - tā, ka nevienam no līdzās sēdošajiem neviens nesēž priekšā un aizmugurē, kā ari ne priekšējā rindā, ne aizmugurējā rindā. Tādējādi, ja kopā sēž 10 cilvēki, ir jāatstāj brīvas 10 vietas šai grupai priekšējā un aizmugurējā rindā;
 • apmeklētāji, kurai atrodas nodalītos sektorossavstarpēji nesatiekas;
 • nedrīkst pieļaut apmeklētāju / personāla drūzmēšanos, jānodrošina 2 metru distances ievērošana ārpus sēdvietām;
 • pasākuma rīkotājs nodrošina biļešu personalizāciju, ietverot šādu informāciju par apmeklētāju: vārds, uzvārds, kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta pasākumā. Informāciju pasākuma rīkotājs glabā 1 mēnesi un to nodod Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma;
 • apmeklētājiem (izņemot bērniem līdz 7 gadu vecumam) jālieto mutes un deguna aizsegs gan pasākumos, kas notiek telpās, gan pasākumos ārpus telpām. No 25.janvāra publiskos pasākumos un kultūrvietās obligāti jālieto medicīniskā sejas maska vai FFP2 respirators.

Tāpat kā iepriekš kultūras pasākumus t.s. “zaļajā režīmā” varēs apmeklēt pieaugušie ar Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātiem, ņemot līdzi arī savus nepilngadīgos bērnus. Bērniem līdz 12 gadu vecumam nav jāveic Covid-19 testi, savukārt bērniem, kuri sasnieguši 12 gadu vecumu, jāuzrāda Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas sertifikāts, vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu skrīninga testu, kas veikts izglītības procesa ietvaros.

7.decembra sēdē valdība apstiprināja grozījumus regulējumā, nosakot, ka pasākuma rīkotājam vairs nav jānodrošina atsevišķa plūsma un atsevišķs sektors, kurā ierādāmas vietas vecākiem ar tiem bērniem, kuriem nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

  Kultūras pasākumu organizēšanas un apmeklēšanas nosacījumi
  Ziemassvētku rotājumi