Publiskus pasākumus var apmeklēt personas, kas ir vakcinētas pret Covid-19, to pārslimojušas vai pirms pasākuma veikušas Covid-19 testu, un tā rezultāts ir negatīvs, uzrādot atbilstošu digitālo sertifikātu ar QR kodu. Neaizmirstiet uz pasākumu paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu, lai būtu iespējams pārbaudīt sertifikātu atbilstību!

Organizatori rīko divu tipu pasākumus:

 • TIKAI personām, kas ir vakcinētas pret Covid-19 vai to pārslimojušas. Svarīgi - šis nosacījums attiecas uz ikvienu pasākuma apmeklētāju - arī uz bērniem! Tādējādi šādu pasākumu, uzrādot atbilstošu digitālo sertifikātu, var apmeklēt TIKAI bērni, kuri ir vakcinēti (no 12 gadu vecuma) vai pārslimojuši Covid- 19 infekciju;
 • jaukta tipa publikai, kuros piedalās gan vakcinēti, gan Covid-19 pārslimojuši, gan pirms pasākuma Covid-19 testu veikuši apmeklētāji, uzrādot atbilstošu digitālo sertifikātu. Svarīgi - bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, pirms pasākuma tests NAV jāveic un digitālais sertifikāts nav jāuzrāda! Bērniem no 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais sertifikāts, kas apliecina pirms pasākuma veikta Covid-19 testa negatīvu rezultātu jeb vakcinācijas vai pēdējo 6 mēnešu laikā Covid-19 infekcijas pārslimošanas faktu.   

Pasākuma organizators pie biļešu tirdzniecības vai paziņojuma par pasākuma norisi pievieno nepārprotamu norādi par pasākuma tipu.

Pasākumos, kuri tiek rīkoti daļēji drošajā režīmā - pulcējot gan vakcinētu/Covid-19 pārslimojušu, gan testētu publiku, apmeklētāju plūsmu var dalīt atsevišķos sektoros, piemērojot atšķirīgus drošības pasākumus.

Svarīgi - ja uz šādu pasākumu vakcinētiem/Covid-19 pārslimojušiem skatītājiem līdzi nāk bērni, kuri nav vakcinēti/pārslimojuši, bet veikuši testu (no 12 gadu vecuma) vai nav veikuši testu (līdz 12 gadu vecumam), viņiem kopā ar vecākiem (vai bez vecākiem, ja ģimene tā izvēlas un bērna vecums tam ir atbilstošs), jāsēž sektorā, kas paredzēts testētai publikai. 

  Pret Covid-19 vakcinētās un vīrusu pārslimojušās personas var apmeklēt publiskus kultūras pasākumus – teātru izrādes, koncertus, kino seansus u.tml., nelietojot deguna un mutes aizsegus un neievērojot savstarpēju 2 metru distanci.

  Lai šādus pakalpojumus sniegtu, arī kultūrvietas darbiniekiem jābūt vakcinētiem vai vīrusu pārslimojušiem vai arī nedrīkst pieļaut nevakcinētu/nepārslimojušu darbinieku saskarsmi ar pasākuma apmeklētājiem. Ja šādā pasākumā piedalās un atrodas uz skatuves, tātad, skatītājiem nepieejamā teritorijā, mākslinieki, kuri nav vakcinēti vai Covid-19 izslimojuši, viņiem ne ātrāk kā 96 stundas pirms pasākuma jāveic Covid-19 tests un jāsaņem atbilstošs digitālais sertifikāts.

  Prasība būt vakcinētam vai pārslimojušam attiecas uz visiem apmeklētājiem, neatkarīgi no vecuma. Tas nozīmē, šāda tipa pasākumus bērni līdz 12 gadu vecumam var apmeklēt tikai tad, ja tie ir pārslimojuši Covid-19, bet no 12 gadu vecuma - ja tie ir vakcinēti pret Covid-19 vai pārslimojuši vīrusu, uzrādot atbilstošu sertifikātu. 

  Pasākumu organizatoriem jānodrošina kontrole, lai tajos neielaistu apmeklētājus, kas neatbilst minētajām prasībām.

  Lai pārliecinātos par vakcinācijas un Covid-19 izslimošanas faktu no 1. jūnija ikvienam iespējams vietnē www.covid19sertifikats.lv iegūt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu. Ja cilvēkam nav iespējas sertifikātu iegūt elektroniski, to papīra veidā pēc pieprasījuma izsniegs ārstniecības iestāde vai kādā no vienotās valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centriem (https://www.varam.gov.lv/lv/vpvkac).

  Šajā vietnē arī publisko pakalpojuma sniedzēji vari pārliecināties par apmeklētāja vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas statusu, izmantojot speciālu aplikāciju ar QR koda lasītāju. No 15. jūnija iekšzemes sistēma vakcinācijas vai Covid-19 izslimošanas fakta pārbaudei iekļāvusies kopīgajā Eiropas digitālā zaļā sertifikāta sistēmā.

  Vairāk informācijas par digitālajiem sertifikātiem ŠEIT.

  Organizētos pasākumos jaukta tipa publikai, kuros piedalās gan vakcinēti, gan Covid-19 pārslimojuši, gan pirms pasākuma Covid-19 testu veikuši apmeklētāji, uzrādot atbilstošu digitālo sertifikātu, pieļaujamais apmeklētāju skaits ir līdz 500 personām telpās un 1000 personām ārpus telpām. Šādos pasākumos joprojām būs jāievēro iepriekš noteiktās drošības prasības

  • pasākumā jābūt personalizētām sēdvietām (blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā 2 personas, kuras nav no vienas mājsaimniecības, un ne vairāk kā 4 personas no vienas mājsaimniecības);
  • starp katrām blakus esošajām attiecīgi 2 vai 4 sēdvietām tiek nodrošināta ne mazāk kā divu sēdvietu distance, sēdvietas rindās tiek izkārtotas, nodrošinot 2 metru distancēšanos no priekšā un aizmugurē sēdošajiem. Pametot sēdvietu, apmeklētājiem jāievēro savstarpēja 2 metru distance;
  • pasākuma rīkotājam jāapkopo informācija par apmeklētājiem (vārds, uzvārds, kontakttālrunis, konkrētā sēdvieta pasākumā). Informāciju pasākuma rīkotājs glabā līdz 1 mēnesim un nodod Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma;  
  • telpās pasākums nedrīkst būt ilgāks par 4 stundām (pēc 2 stundām jābūt 15 minūšu pauzei, telpu vēdināšanai), 
  • nedrīkst pieļaut apmeklētāju / personāla drūzmēšanos. 
  • apmeklētājiem, izņemot bērnus līdz 7 gadu vecumam, un darbiniekiem mutes un deguna aizsegi jālieto, ja pasākums notiek telpās, bet nav jālieto pasākumos ārpus telpām.
  • Pasākumi jaukta tipa publikai var notikt līdz plkst. 24.00.

  Pasākumus jaukta tipa publikai var apmeklēt arī bērni līdz 12 gadu vecumam, kas nav vakcinēti, pārslimojuši, neveicot Covid-19 testu (bērni no 12 gadu vecuma var vakcinēties, tāpēc viņiem jābūt vakcinētiem, pārslimojušiem vai jāveic Covid-19 tests). Bērniem līdz 7 gadu vecumam pasākuma apmeklējums atļauts kopā ar kādu no vecākiem. 

  Pasākumos, kuri tiek rīkoti daļēji drošajā režīmā - pulcējot gan vakcinētu/Covid-19 pārslimojušu, gan testētu publiku, apmeklētāju plūsmu var dalīt atsevišķos sektoros, piemērojot atšķirīgus drošības pasākumus.

  Svarīgi - ja uz šādu pasākumu vakcinētiem/Covid-19 pārslimojušiem skatītājiem līdzi nāk bērni, kuri nav vakcinēti/pārslimojuši, bet veikuši testu (no 12 gadu vecuma) vai nav veikuši testu (līdz 12 gadu vecumam), viņiem kopā ar vecākiem (vai bez vecākiem, ja ģimene tā izvēlas un bērna vecums tam ir atbilstošs), jāsēž sektorā, kas paredzēts testētai publikai. 

  Pasākumu organizatoriem jānodrošina kontrole, lai tajos neielaistu apmeklētājus, kas neatbilst minētajām prasībām.

  Lai pārliecinātos par vakcinācijas un Covid-19 izslimošanas faktu no 1. jūnija ikvienam iespējams vietnē www.covid19sertifikats.lv iegūt digitālu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas vai Covid-19 pārslimošanas faktu. Ja cilvēkam nav iespējas sertifikātu iegūt elektroniski, to papīra veidā pēc pieprasījuma izsniegs ārstniecības iestāde vai kādā no vienotās valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centriem (https://www.varam.gov.lv/lv/vpvkac).

  Šajā vietnē arī publisko pakalpojuma sniedzēji vari pārliecināties par apmeklētāja vakcinācijas/ Covid-19 pārslimošanas statusu, izmantojot speciālu aplikāciju ar QR koda lasītāju. No 15. jūnija iekšzemes sistēma vakcinācijas vai Covid-19 izslimošanas fakta pārbaudei iekļāvusies kopīgajā Eiropas digitālā zaļā sertifikāta sistēmā.

  Vairāk informācijas par digitālajiem sertifikātiem ŠEIT.

  Divu tipu kultūras norises
  Pasākumu organizēšanas nosacījumi