Vadlīnijas plašsaziņas līdzekļu darbam:

 • Turpina darbu klātienē, ievērojot noteiktos drošības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai;
 • Uzrādot apliecinājumu, darbinieku pārvietošanās darba pienākumu izpildei nav ierobežota arī laikā no 20:00 – 05:00;
 • Pildot darba pienākumus, dodoties uz / no darba vietas, vienā transportlīdzeklī, var atrasties vairākas personas, kas nav no 1 mājsaimniecības. Visi lieto sejas maskas;
 • Raidījumu viesi arī laikā no 20:00 – 05:00 drīkst doties uz raidījuma norises vietu / mājup, uzrādot plašsaziņas līdzekļa izdotu apliecinājumu;
 • Intervijas ar raidījumu viesiem vēlams organizēt tiešsaistē vai telefoniski
 • Ja raidījuma viesi intervē klātienē, raidījuma vadītājiem un viesiem jābūt ar Covid-19 vakcinācijas / pārslimošanas sertifikātu
 • Ja raidījuma vadītāji nevar veikt darba vai profesionālos pienākumus, lietojot sejas maskas, sejas maskas var nelietot
 • Raidījuma viesiem klātienē jālieto sejas maskas
 • Ārpus kadra jālieto sejas maskas gan raidījuma vadītājiem un veidotājiem, gan viesiem
 • Ja iespējams, starp raidījuma dalībniekiem nodrošina divu metru distanci.
 • Raidījuma laikā skatītājus titros var informēt, ka visiem raidījuma dalībniekiem ir derīgs Covid-19 vakcinācijas / pārslimošanas sertifikāts.