Plašsaziņas līdzekļu raidījumos, nelietojot mutes un deguna aizsegu, ja raidījums ilgst ilgāk par 15 minūtēm, var piedalīties un tos var vadīt personas, kas var uzrādīt:

  • sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
  • sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, ka persona pēdējo 48 stundu laikā pirms raidījuma ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai pirms raidījuma veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs.

Minētajā gadījumā raidījumā piedalās ne vairāk kā 20 dalībnieku.

Ja vienai personai var nodrošināt vismaz 10 m2 no telpas platības, raidījuma dalībnieku skaits var būt lielāks.

Raidījuma laikā skatītājus titros var informēt, ka visi raidījuma dalībnieki ir veikuši Covid-19 testu un tas ir negatīvs vai ir vakcinēti pret Covid-19, vai ir bijuši inficēti ar SARS-CoV-2 un vairs nerada inficēšanās risku apkārtējiem. Ja iespējams, starp raidījuma dalībniekiem nodrošina 2 metru distanci.

Pilnvērtīgai darba pienākumu veikšanai publiskās iekštelpās, veicot tiešraižu translācijas vai ierakstus, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, mutes un deguna aizsegus var nelietot tikai gadījumos, kad:

  1. tiek sagatavota vai veikta kultūras vai reliģiskas norises tiešraides translācija vai ieraksts, t.sk. tīmekļa resursos – piemēram, tiešsaistes koncerti un izrādes, tiešsaistes dievkalpojumi;
  2. tiešraides translācija vai ieraksts mācību nodrošināšanai attālināti – piemēram, tiešsaistes mācību nodarbības, semināri, konferences;
  3. tiek veikta audiovizuāla darba veidošana – piemēram, filmu un reklāmu filmēšana.

Izņēmums mutes un deguna aizsega lietošanā attiecas tikai uz filmēšanas darbiem publiskās iekštelpās, un šo darbu veikšanai vispirms ir jāiegūst telpu tiesiskā valdītāja (īpašnieka vai īrnieka) atļauja.

Mutes un deguna aizsegu filmēšanas un sagatavošanās (t.sk. mēģinājumu) laikā drīkstēs nelietot tikai un vienīgi procesā tieši iesaistītās filmētās personas (piemēram, mūziķi, aktieri, dejotāji, pasniedzēji, garīgais un kalpojošais personāls), ja šo personu darba pienākumus nav iespējams pilnvērtīgi veikt, valkājot mutes un deguna aizsegu.

Izņēmums nav attiecināms uz filmēšanas vai sagatavošanas procesā iesaistīto atbalsta personālu (operatoriem, gaismu un skaņu inženieriem, režisoriem, grimētājiem u.t.t.). Šis izņēmums nav attiecināms arī uz fizisku personu veiktām tiešraidēm (t.sk. tīmekļa resursos) un veidotiem audiovizuālajiem darbiem.

Vadlīnijas plašsaziņas līdzekļu darbam