Trešo valstu pilsoņi

Trešās valsts pilsonis – persona, kura nav Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

Uz 2017.gada 1.janvāri Latvijā kopā bija reģistrēti 73 965 trešo valstu pilsoņi, no kuriem 26 262 ir izsniegtas termiņa uzturēšanās atļaujas un 47 703 pastāvāgās uzturēšanās atļaujas. Galvenie ieceļošanas iemesli Latvijā nodarbinātība, mācības un laulības.

Ar ES Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu KM koordinē trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumu īstenošanu atbilstoši Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu plānā noteiktajam uzdevumam "Izveidot nacionāla līmeņa koordinējošu sistēmu imigrantu līdzdalības atbalstam”.

Lai nodrošinātu konsultācijas un informācijas pieejamību par Latviju, projektu "Integrācijas centrs imigrantu līdzdalības atbalstam", kas ietver vienotas mājaslapas uzturēšanu, informatīvo materiālu izdošanu, konsultāciju sniegšanu un nodrošināšanu ar tulku pakalpojumiem, īsteno  biedrība "Patvērums "Drošā māja"".

Kontaktpersona

Kristīne Lipiņa, Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referente. Tālrunis: 67330317; e-pasts: Kristine.Lipina@km.gov.lv