Ministrijas jaunumi Covid-19
"Kultūrelpa" vizuālā identitāte

Mērķprogramma “KultūrELPA” izveidota, apvienojot VKKF mērķprogrammas “Nākotnes kultūras piedāvājuma veidošana visās kultūras nozarēs” un “Kultūras piedāvājums digitālajā vidē” vienotā mērķprogrammā. Mērķprogrammu finansē VKKF no Kultūras ministrijas valsts budžeta programmas 99.00.00 “Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums” Kultūras ministrijai piešķirtajiem līdzekļiem, lai mazinātu Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz kultūras nozari, un VKKF budžeta apakšprogrammas 25.02.00 “Valsts kultūrkapitāla fonda programmu un projektu konkursi” finansējuma, kas piešķirts Covid-19 krīzes pārvarēšanas un ekonomikas atlabšanas pasākumu ietvaros.

Kultūras ministrs Nauris Puntulis par programmu: “2020. gadā nākotnes kultūras piedāvājuma mērķprogramma nozarē tika atzīta par vienu no efektīvākajiem atbalsta mehānismiem, lai stabilizētu situāciju Covid 19 izraisītās krīzes dēļ. Mūsu nākotne visticamāk vēl kādu laiku noritēs Covid 19 zīmē, tāpēc ir būtiski sniegt atbalstu tieši radīšanas procesam, lai, ierobežojumiem mazinoties, kultūras piedāvājuma radītāji operatīvi būtu gatavi satikt gan savu skatītāju, gan klausītāju ar jauniem darbiem vai jau esošajiem, kas pielāgoti drošākas sadzīves realitātei. Šogad pirmo reizi Valsts kultūrkapitāla fonda programmā ir iekļauts pieejamības faktors, kas ir viena no būtiskām satura vadlīnijām arī jaunajās kultūrpolitikas pamatnostādnēs.”

Mērķprogrammas virsmērķis ir sniegt atbalstu jaunu kultūras produktu un pakalpojumu radīšanai un jau izstrādāto kultūras produktu un pakalpojumu pielāgošanai un īstenošanai pastāvošo ierobežojumu apstākļos visās kultūras nozarēs, krīzes laikā nodrošinot kultūras pieejamību plašam iedzīvotāju lokam, aptverot dažādas mērķgrupas un nodrošinot reģionālo pārklājumu.

VKKF padomes priekšsēdētājs Valts Ernštreits par programmu: “VKKF mērķprogramma “KultūrELPA” veidota, paturot prātā galveno – ļaut visai sabiedrībai jau tagad, negaidot pandēmijas pilnīgu atkāpšanos, izbaudīt kultūras elpu. Tieši šobrīd, kad cilvēki ir noguruši no neziņas un izolētības, iespējams vistumšākajā laikā pirms rītausmas, kultūras elpa un atgriešanās sabiedrībā ir nepieciešama vairāk nekā jebkad. Šī programma, protams, ļauj kultūrai kopumā un kultūras cilvēkiem uzelpot, taču šī ir arī lieliska iespēja kultūras nozarei iegūt pavisam jaunu, spēcīgu elpu, pašiem vai kopā ar draugiem un sabiedrotajiem meklējot iepriekš nebijušas pieejas un radošas idejas, lai veidotu kultūras piedāvājumu un kultūras formas, kas ļautu kultūrai atkal kļūt par mūsu ikdienas daļu – šodien un arī tālā nākotnē.”

Mērķprogrammas līdzekļus piešķir konkursa kārtībā. 2021. gada konkursā mērķprogrammā pieejams finansējums 3 092 750 EUR apmērā, ar nosacījumu, ka finansējums vismaz 400 000 EUR apmērā piešķirams projektiem, kuru pamata mērķis ietver jauna kultūras piedāvājuma radīšanu vai jau esošu kultūras produktu pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un finansējums vismaz 200 000 EUR apmērā piešķirams projektiem, kuru pamata mērķis ietver inovatīvu digitālu kultūras pakalpojumu radīšanu vai attīstīšanu, padarot kultūras saturu digitālajā vidē pieejamu sabiedrībai.

Mērķprogrammas konkursā prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas: nodrošina kultūras piedāvājuma, it īpaši iepriekš nepieejama un pandēmijas laikā tapuša kultūras piedāvājuma, publisku pieejamību un komunikāciju sabiedrībai 2021. gada ietvaros; ietver inovatīvus risinājumus kultūras produktu un norišu pieejamības nodrošināšanā sabiedrībai mainīgas epidemioloģiskās situācijas apstākļos; vērsti uz digitāla kultūras piedāvājuma un pakalpojumu attīstīšanu un pieejamības nodrošināšanu; iekļauj kultūras piedāvājuma veidošanu vai esošā kultūras piedāvājuma, tostarp digitālā kultūras piedāvājuma, pielāgošanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (redzes, dzirdes, uztveres un kustību traucējumiem), kā arī meklē jaunus, inovatīvus risinājumus šāda kultūras piedāvājuma veidošanai vai pielāgošanai; nodrošina kultūras nozares darbinieku profesionālo pilnveidi un digitālā mācību piedāvājuma sagatavošanu; nodrošina rezultātu ilgtspēju un kultūras piedāvājuma pieejamību ilgtermiņā; vērsti uz sadarbību starp vairākiem īstenotājiem.

Pieteikumus konkursā sistēmā kkf.kulturaskarte.lv jāiesniedz līdz 08.04.2021. plkst.23.59. Finansējumu var pieprasīt projektiem, kuru īstenošana paredzēta līdz 2021. gada 31. decembrim. Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa – www.vkkf.lv

Lai informētu projektu iesniedzējus, Facebook VKKF lapā tiks veidoti semināri par šīs programmas atbalsta nosacījumiem visās kultūras nozarēs. 17.03.2021. plkst.15.00 būs redzams pirmais seminārs par Literatūras nozari, kurā par projektu pieteikšanas nosacījumiem stāstīs VKKF padomes un Literatūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājs Valts Ernštreits, semināru cikls noslēgsies 31.03.2021. ar semināru par Dizaina un arhitektūras nozares nosacījumiem konkursam.

Informatīvo semināru grafiks:

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapawww.vkkf.lv

 

Papildu informācijai:
Jana Vērdiņa
VKKF sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālr. 29144379 / 67509944