Valdība pasākumiem Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai investīcijām kultūrā 2020. un 2021. gadā lēmusi piešķirt 32 milj. eiro:

  • 10,6 milj. eiro Covid-19 radīto seku mazināšanai 2020. gadā
    finanšu situācijas stabilizēšanai Kultūras ministrijas kapitālsabiedrībās - valsts teātros, koncertorganizācijās un Rīgas cirkā, - KM padotībā esošajos muzejos, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) un Latvijas Nacionālajā arhīvā (LNA) un radošo personu nodarbinātības programmai Valsts kultūrkapitāla fondā.

Valdība pēc Kultūras ministrijas izstrādāta piedāvājuma 4. jūnijā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem lēma piešķirt 10,6 miljonus eiro, lai stabilizētu finanšu situāciju KM kapitālsabiedrībās, KM padotības muzejos, LNB un LNA, kā arī izveidotu radošo personu nodarbinātības programmu VKKF.

  • 10,4 milj. eiro MODERNIZĀCIJAI KULTŪRAS NOZARĒ 2020. un 2021. gadā
    valsts pasūtījumiem jaunu kultūras vērtību radīšanā

Valdība pēc Kultūras ministrijas izstrādāta rīcības plāna 16. jūnijā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem lēma piešķirt 9,7 miljonus eiro 2020. gadā kultūras un pasākumu nozares iestādēm, uzņēmējiem, radošajām personām un nevalstiskajām organizācijām. Finansējuma mērķis ir sniegt visaptverošu atbalstu Covid -19 izraisītās ārkārtējās situācijas radīto negatīvo seku mazināšanai, veicināt jaunradi un ekonomisko aktivitāti, kultūras nozares ilgtspēju un izaugsmi.

No kopsummā šim mērķim šogad paredzētajiem 9 756 937 eiro Valsts kultūrkapitāla fondam (VKKF) piešķirts finansējums 4 765 000 eiro, kas konkursu kārtībā ieguldāms kultūras piedāvājuma sabiedrībai veidošanā un kultūras institūciju ilgtspējas nodrošināšanā. Nacionālajam kino centram jaunu Latvijas filmu veidošanai piešķirti 2 000 000 eiro, bet valsts un nevalstiskajām kultūras organizācijām – 2 991 937 eiro kultūras piedāvājuma īstenošanai.

  • 11 milj. eiro KULTŪRAS INFRASTRUKTŪRAI 2020. un 2021. gadā

16. jūnijā valdība no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem lēma piešķirt finansējumu ieguldījumiem kultūras infrastruktūrā, kas vienlaikus ir arī viens no plānotajiem pasākumiem Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas seku pārvarēšanai, jo veicinās ekonomisko aktivitāti.
Latvijas Etnogrāfiskā Brīvdabas muzejā tiks atjaunotas eksponātēku detaļas, kā arī niedru un skaidu jumti, kas ir neatņemama Latvijas kultūras mantojuma sastāvdaļa, un modernizēta apkures sistēma saimniecības korpusa ēkā. Šiem mērķiem 2020. gadā piešķirti 204 800 eiro, bet 2021. gadā paredzēti 295 433 eiro.

Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkā Aspazijas bulvārī, savukārt, paredzēta šobrīd jau pirmsavārijas stāvoklī esošās apkures, ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas, kā arī ūdens un kanalizācijas sistēmu projektēšana, kā arī ugunsdzēsības un apziņošanas sistēmas sakārtošana, ieguldot finansējumu šogad 189 701 eiro apmērā un nākamgad plānojot 74 700 eiro apmērā.

2021. gadā kultūras infrastruktūrai paredzētais finansējums plānots arī Nacionālās koncertzāles projekta uzsākšanai – 7 miljoni eiro, PIKC Nacionālo mākslu vidusskolas E.Dārziņa mūzikas skolas zāles sakārtošanai – 135 000 eiro, ieguldījumiem Leļļu teātra būvkonstrukciju stiprināšanā – 600 000 eiro un Valmieras drāmas teātra energoefektivitātes projekta pilnīgai īstenošanai – 2,5 miljoni eiro.

Piešķirto valsts budžeta līdzekļu sadalījums un izlietojums Covid-19 laikā (2020. - 2021. gads)

Līdz gada beigām Covid-19 ietekmes mazināšanai kultūrā būs ieguldīti 20,7 miljoni eiro