Romi

Romi jeb čigāni ir viena no senākajām mazākumtautībām Latvijā, jau no 16.gs. viņi ir neatņemama Latvijas kultūras dažādības sastāvdaļa. Romi ir uzskatīti par skaitliski lielāko mazākumtautību Eiropā. Pēdējos gados Eiropas un citās valstīs, arī Latvijā, ir novērojama tendence apzīmēt daudzskaitlīgu kopienu ar endonīmu „Romá” (latviskā versijā „romi”), kas kopš Pirmā Pasaules Romu kongresa 1971.gadā pakāpeniski kļuvis par visu romu tautību universālo pašnosaukumu.

Ņemot vērā Latvijas sociāli ekonomisko situāciju, īpaši izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes un mājokļu jomā, un nelielo romu iedzīvotāju skaitu valstī, Kultūras ministrija, sadarbībā ar līdzatbildīgajām ministrijām, 2012.gadā izstrādāja Eiropas vadlīnijām atbilstošu nacionālās politikas pasākumu kopumu romu integrācijai. Šie pasākumi ir iekļauti rīcības plānā, kas izstrādāts Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam īstenošanai.

Kontaktpersona

Deniss Kretalovs, Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākais referents. Tālrunis: 67330312; e-pasts: Deniss.Kretalovs@km.gov.lv