Ministrijas jaunumi Covid-19
Jaunrades un iedvesmas simbols

No 3. līdz 31. martam Kultūras ministrija un Valsts kultūrkapitāla fonds organizēja informatīvus tiešsaistes seminārus par Covid-19 negatīvās ietekmes mazināšanai izveidoto 5 VKKF mērķprogrammu nosacījumiem un pieteikumu iesniegšanas kārtību. Piedāvājam vienkopus visu semināru ierakstus un materiālus.

Kopumā šajā ciklā martā notika 13 tiešsaistes semināri.

Semināru ieraksti un materiāli:

Informācija par pieteikšanās nosacījumiem mērķprogrammu konkursos - VKKF tīmekļvietnē.