Projekti

Latvijas skolas soma - dāvana Latvijas valsts simtgadē, zināšanu bagāža, kas palīdzēs klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un vēstures vērtības, zinātnes, inovāciju sasniegumus un dabas skaistumu. Iesākumam - KM veidots apkopojums par kultūras norisēm bērniem un jauniešiem.
Izcilības balva kultūrā Balvas piešķiršanas mērķis ir izteikt Latvijas valsts atzinību par izciliem starptautiska mēroga sasniegumiem kultūrā, kas devuši būtisku ieguldījumu Latvijas kultūras vērtību popularizēšanā, veicinājuši pozitīvu Latvijas tēlu, cēluši Latvijas prestižu pasaulē un kultūras vērtību Latvijas sabiedrībā.

Katram savu tautastērpu izveido līdz 2018.gadam savu tautastērpu!
  Nacionālās enciklopēdijas virtuāla atvēršana tiek plānota 2018. gadā, kad tiks svinēta Latvijas valsts simtgade.
Sākusies filmu ražošana apjomīgajā programmā Latvijas filmas Latvijas simtgadei, lai 2018. gadā kinoskatītāji saņemtu 16 pilnmetrāžas filmu pirmizrādes – sešas spēlfilmas, astoņas dokumentālās filmas un divas animācijas filmas.

KM sadarbībā ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO) ir izveidojusi interneta portālu „Ņem droši!”, kurā iespējams viegli un ātri meklēt likumīgi izplatītu saturu, nodrošinot vienotu piekļuvi Latvijā pieejamām legāla satura mājaslapām.